Kategorija: PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za pomoč pri oblikovanju in načrtovanju obravnave določene vsebine iz učnega načrta za računalništvo sem si pomagala s ChatGPT-jem. Pogovor z LLM (ChatGPT): Pogovor z LLM © 2024 by Ameli K. Ulčnik is licensed under CC BY-NC-ND 4.0  Obravnavana...

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Pri izbiri teme za obravnavo v okviru učnega načrta za računalništvo, sem se odločila za Obdelavo podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije. Namen projekta je uporabiti učni načrt kot osnovo za komunikacijo z izbranim...

.

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za prvo projektno nalogo sem pripravil učno pripravo za temo Osnove računalništva in informatike, ki se jo obravnava v 9. razredu, pri predmetu Multimedija. Obravnava snovi je bila razpeta čez 4 šolske ure, oziroma...

Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za temo iz učnega načrta izbirnega predmeta multimedija, ki si ga učenci lahko izberejo v 9. razredu osnovne šole sem si izbral programiranje. Programiranje sicer v nobenem izmed 3. izbirnih predmetov (urejanje besedil, računalniška...

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

V svoji projektni nalogi, sem želel sestaviti učni načrt pri predmetu računalništvo s pomočjo izbranega velikega jezikovnega modela (LLM). V načrtu želim pokrivati osnovno uporabo MS Excel-a in razložiti zakaj je koristno to znanje...

PROJEKTNA NALOGA 1: SPLETNA OBJAVA V SODELOVALNEM OKOLJU IN KOMUNIKACIJA Z LLM

Pri prvi učni uri naj bi učenec razumel osnovne funkcije urejevalnikov besedil, kot so ustvarjanje, urejanje besedil, kot so pisava, velikost pisave, poravnava besedila, barve in slogi besedila. Naučili bi se tudi odpiranje, urejanje...

Dostopnost