Projektna naloga 4: Spletno učno gradivo in formativno PZ

Definicija: Študent pripravi teoretično predstavitev tematskega sklopa iz izbranega UN in naloge za preverjanje znanja z IKT kot poglavje interaktivnega učbenika.

Zahteve:

  • Izberite tematski sklop (sklop 3-5 učnih ur) iz UN Računalništvo za OŠ.
  • Zapišite učne cilje tematskega sklopa.
  • Pripravite teoretično predstavitev teme in nalog ter aktivnosti za preverjanje znanja učencev v obliki interaktivnega učbenika.
  • Uporabite vsaj dve različni orodji oziroma programa za realizacijo projektne naloge in ju analizirajte po kriterijih za vrednotenje aplikacij. Na podlagi danih kriterijev utemeljite rabo izbrane aplikacije oziroma orodja.
  • Navedite vse uporabljene vire in upoštevajte licence.

Kriterij vrednotenja:

  • vsebinska in oblikovna ustreznost predstavitve vsebine, multimedijska vsebina [3];
  • vsebinska ustreznost in taksonomska raven načrtovanih aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev [3];
  • ustreznost izbire in načina rabe tehnologije [3];
  • oblikovna in vsebinska korektnost objave v e-portfelju [1].

Predlagana orodja:

Viri in literatura:

Dodatno gradivo za raziskovanje: glasovalni sistemi, vdelava v Arnes Splet

(Skupno 455 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost