Aktivnost KV5: Videoposnetek

Definicija: Študent posname krajši videoposnetek, ga uredi in objavi v Youtube.

Zahteve:

  • Izberite si poljuben dogodek. oz cilj, kaj boste posneli (lahko delate npr. intervju s študentom na PeF ali zajem zaslona, npr. delo z izbranim programom ali aplikacijo).
  • Pripravite načrt:
    • ideja (kaj je namen oz. cilj)
    • scenarij (kje se bo dogajalo, kaj se bo dogajalo, kdo bodo nastopajoči … kako boste uresničili cilj)
  • Posnemite material in ga uredite oz. obdelajte (izrežite nepotrebne dele, dodajte naslovno špico, zaključek, prehode …).
  • Pripravite končni izdelek v ustreznem formatu.
  • Izdelek naj vsebuje tako zvok kot video.
  • Končni izdelek, ki naj ne bo daljši od 2 minut, objavite v Youtube. Posnetek naj bo javen, zato skrbno pazite na upoštevanje avtorskih pravic!

Kriterij vrednotenja: opravil/ni opravil