Refleksija na položaj predmeta “računalništvo” v slovenskih osnovnih šolah

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet?

Vloga predmeta računalništvo je pomembna, vendar v slovenskih OŠ računalništvo na žalost še ni doseglo statusa, ki bi to odražal. Predmeti so Računalništvo (NIP, 2. triada), ter Urejanje besedil, Računalniška omrežja in Multimedija (OIP, 3. triada). Ti predmeti so izbirni. Izbirnost je z vidika ponujanja izbire učencem in njihovim interesom dobra stvar, vendar pa menim, da bi moralo biti računalništvo del obveznega programa v OŠ – ampak o tem bom povedal več kasneje. Vem, da se slovenska pedagoško-računalniška stroka že dalj časa bori za to, da bi se osnovnošolski kurikulum prenovil, in upam, da bo do teh sprememb tudi prišlo v vsaj eni izmed triad.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulumom) in kako?

Učitelji igramo najbolj pomembno vlogo pri razvijanju računalniškega mišljenja učencev, seveda v skladu z učnimi načrti računalniških načrtov, iz operativnih ciljev, iz katerih izhajamo. Računalniško mišljenje vključuje sposobnost sistematičnega reševanja problemov, logično razmišljanje in razumevanje algoritmov. Našteti elementi niso vezani samo na programiranje in »čiste« računalniške veščine, temveč so povsem splošne kompetence, ki učencem služijo v vsakdanjem življenju in soočanju s problemskimi nalogami pri drugih predmetih (še posebej se to odraža pri naravoslovnih predmetih).

Razvijanje računalniškega mišljenja lahko kot učitelj dosežem z različnimi pristopi, kot so uporaba programske opreme, ki spodbuja algoritmično in divergentno razmišljanje, ter z izzivi in nalogami, ki zahtevajo algoritmičen pristop – unplugged aktivnosti (Vidra, CS Unplugged). Poleg tega je pomembno, da kot učitelj ustvarim spodbudno učno okolje, kjer se učenci počutijo sprejete in varne raziskovanju in spoznavanju novih konceptov v računalništvu in razvijanju sposobnosti računalniškega mišljenja.

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Vprašanje o tem, kdo poučuje računalništvo, je zelo pomembno. Idealno bi bilo, da računalništvo poučujejo učitelji z ustrezno pedagoško izobrazbo in poznavanjem didaktičnih teorij, ki so hkrati strokovno podkovani na področju računalništva, tako hardwaresko kot softwaresko. Vendar pa je realna situacija malo drugačna zaradi pomanjkanja pedagoškega kadra. Računalništvo potem pogosto poučujejo učitelji drugih predmetov, ki imajo nekaj osnovnega znanja o računalništvu, vendar niso specializirani na tem področju, oziroma ljudje, ki imajo računalniško izobrazbo, pedagoške pa ne. To lahko vodi v površinsko obravnavo teme in pomanjkanje poglobljenega razumevanja, v slabo načrtovane ure, slabo sledenje učnim ciljem, učenci niso deležni kakovostne razlage…

Jaz absolutno menim, da bi morali računalništvo poučevati pedagogi, ki so izobraženi za poučevanje računalništva. Edino na ta način je pouk lahko kakovosten.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

Računalnikar ali ROID (računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti) opravlja več nalog na osnovni šoli. Poleg tehnične podpore in vzdrževanja strojne in programske opreme je ROID pogosto tisti, ki pomaga pri izvedbi pouka računalništva/izvaja pouk računalništva in nudi podporo učiteljem. Skrbi tudi za mnogo drugih stvari, na primer šolska spletna stran, družbena omrežja, sodelovanje z zunanjimi izvajalci in sodelujočimi podjetji, omrežje in strežnike. Naloge niso zakonsko opredeljene, zato se delo ROIDa lahko krepko razlikuje od šole do šole.

Kaj bi vi spremenili?

Če bi imel možnost, bi naredil obvezni predmet v 2. triletju (4., 5., 6. razred) Računalništvo z novim učnim načrtom, obstoječe obvezne izbirne predmete Urejanje besedil, Računalniška omrežja in Multimedija pa bi prenovil, saj so učni načrti za te predmete absolutno preveč zastareli. Človek bi rekel, da je to tragična komedija.

Če bi se to zgodilo, mislim, da bi se posledično več učencev odločilo za računalniške OIP v 3. triletju, saj bi se marsikateri učenec našel v računalništvu in ga vzljubil.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

  • algoritmično razmišljanje (veliko lahko naredimo z unplugged aktivnostmi)
  • algoritmi in predstavitve algoritmov
  • programiranje z delčki (Scratch, Pišek, Teci Marko, Snap!, Google Blockly)
  • osnove uporabe MS Office
  • dvojiški sistem za predstavitev števil

Te vsebine bi bile primerne za učence od 9. leta starosti naprej, saj imajo otroci v tem obdobju že dovolj razvite kognitivne sposobnosti za razumevanje osnovnih pojmov računalništva.

Reference

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost