Aktivnost KV8: E-šolstvo

Definicija: E-šolstvo: e-Asistent, LoPolis, idr. Študent iz podatkov, ki so dostopni in iz vrednotenja testnih okolij pripravi lastno reflektivno razmišljanje o tej temi.

Zahteve:

 • Za vsaj 5 osnovnih in/ali srednjih šol iz vaše okolice preverite na spletu, katere storitve uporabljajo.
 • Testirajte storitvi, za kateri ste dobili podatke na vajah.
 • Kratko zapišite glavne ugotovitve vašega testiranja:
  • Kaj ste testirali?
  • Namen modula, ki ga testirate? (npr. vpis učne ure, manjkajočih, domače naloge, vpis LDN, izpisi …)
  • Intuitivnost uporabljenega modula?
  • Vaše lastno mnenje, ki naj bo argumentirano!

Kriterij vrednotenja: opravil/ni opravil