Kategorija: Algoritmično razmišljanje

algoritmično razmišljanje

PN 2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

V okviru 2. projektne naloge sem si za glavno temo mojega učnega gradiva za 2. triletje z namenom razvijanja računalniškega mišljenja izbral ALGORITME. Algoritem predstavlja zaporedje določenih korakov, ki nas (v končnem času) pripeljejo...

PN 4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Za 4. projektno nalogo podobno kot pri 1. in 2. se bom pri tej nalogi osredotočil na preverjane operativnih ciljev iz sklopa ALGORITMI. FPZ sem pripravil s pomočjo 3 aplikacij: h5p, WordMint, Lichess in...

FPZ S POMOČJO DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Na temo ALGORITEM, s pomočjo raznih aplikacij, je spodaj vgrajeno preverjanje znanja. To preverjanje znanja zajema učni sklop naslednjih operativnih ciljev: Naloge in cilji, ki so označene z ** so primerne za zahtevnejši nivo....

PN2 – Učno gradivo za razvoj računalniškega mišljenja – Algoritmi

Dandanes je težko najti področje, kjer digitalna pismenost in računalniška spretnost nista potrebni. Zato menim, da je potrebno razvijati računalniške spretnosti že pri mladih letih. V ta namen sem pripravil učno gradivo za učence...

PN2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

Spodnje učno gradivo je namenjeno za učence 2. triletja osnovne šole za razvijanje računalniškega mišljenja. Učna ura spada v sklop algoritmi in je namenjena za blok dveh šolskih ur (90min). OPERATIVNI UČNI CILJI Učenci:...

UČNO GRADIVO ZA UČENCE 2. TRILETJA: ALGORITMI

Učna ura je namenjena za učence druge triade, to so učenci od 4. – 6. razreda, pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo. Računalništvo. Učna ura spada v sklop algoritmi. Sestavljena je iz blok ure, ki...

2. PN: ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE

Učno gradivo na temo algoritmi je pripravljeno za učence 2. triletja osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Gradivo je pripravljeno za blok dveh šolskih ur (90 minut). OPERATIVNI UČNI CILJI: Učenci: POTEK UČNE...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja – aplikaciji Teci Marko in Lightbot:Code Hour

Za obravnavo učnega sklopa algoritmi iz učnega načrta neobveznega izbirnega predmeta računalništvo sem si izbrala aplikaciji Teci Marko! in Lightbot:Code Hour, s pomočjo katerih bi učenci spoznali delovanje samih algoritmov in bi razvijali računalniško...

UČNO GRADIVO ZA UČENCE 2. TRILETJA: ALGORITMI

Na temo algoritem in ustvarjanje korakov za le tega sem pripravila učno uro v obliki blok ure, torej zajema dve šolski uri. Učna ura je primerna za učence drugega triletja (4., 5., 6. razred)....

Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za temo iz učnega načrta izbirnega predmeta multimedija, ki si ga učenci lahko izberejo v 9. razredu osnovne šole sem si izbral programiranje. Programiranje sicer v nobenem izmed 3. izbirnih predmetov (urejanje besedil, računalniška...

Dostopnost