Avtor: AR

FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA S POMOČJO DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Za 4. projektno nalogo sem si izbrala temo urejanje besedil. Izbrala sem si prvi sklop osnove informatike in računalništva. Tema spada v 7. razred osnovne šole, v obvezni izbirni predmet računalništvo. OPERATIVNI UČNI CILJI:...

OBRAVNAVA IZBRANE PROGRAMSKE OPREME OZ. APLIKACIJ ZA POUČEVANJE V 3. TRILETJU OŠ

V 3. triletju osnovne šole imajo učenci na voljo tri izbirne predmete iz področja računalništva, to so urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija. V okviru teh predmetov pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti. Pod to...

UČNO GRADIVO ZA UČENCE 2. TRILETJA: ALGORITMI

Učna ura je namenjena za učence druge triade, to so učenci od 4. – 6. razreda, pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo. Računalništvo. Učna ura spada v sklop algoritmi. Sestavljena je iz blok ure, ki...

PROJEKTNA NALOGA 1: SPLETNA OBJAVA V SODELOVALNEM OKOLJU IN KOMUNIKACIJA Z LLM

Pri prvi učni uri naj bi učenec razumel osnovne funkcije urejevalnikov besedil, kot so ustvarjanje, urejanje besedil, kot so pisava, velikost pisave, poravnava besedila, barve in slogi besedila. Naučili bi se tudi odpiranje, urejanje...

Dostopnost