Kategorija: Multimedija in ROID

Multimedija in ROID

KV4: Multimedija in ROID

Viropis © 2022 by Luka Frelih is licensed under CC BY-NC 4.0 Delo z multimedijo v vlogi ROID-a Opredelite področja dela Glavna naloga ROIDa oz. računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti je delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z...

AK4: Multimedija in ROID

Grafični izdelek – Naslovnica šolskega glasila Naslovnica glasila Čukove prigode This work by Mia Zala Smrečnik is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. Delo z multimedijo v vlogi ROID-a zapišite lastno mnenje in ga argumentirajte. Delo ROID-a v...

KV4: Multimedija in ROID

Šolski Časopis © 2022 by Tina Semič is licensed under CC BY-NC 4.0 Delo in znanje ROID-a ROID pa ni le učitelj računalništva, ampak tudi organizator informacijskih dejavnosti. Pod to spada organiziranje organizacijskih aktivnosti, vzdrževanje informacijskega sistema, skrb za...

AKTIVNOST KV4: MULTIMEDIJA IN ROID

Naslovnica za šolski časopis Šolski časopis Odličnjak © 2022 by Maruša Atelšek is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 Refleksija na temo Delo z multimedijo v vlogi ROID-a na šoli ROID – računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti. Njegova naloga je svetovanje in...

MULTIMEDIJA IN ROID

Uradni naziv roida je računalničar-organizator informacijskih dejavnosti. Zaposlen je v vzgojno izobraževalnih ustanovah, za delo pa zadostuje strokovna izobrazba profesorja razrednega pouka ali predmetnega pouka, računalništvo in informatika ter opravljen strokovni izpit. Osnovna naloga...

MULTIMEDIJA IN ROID

Letak za učence za izbirni predmet iz računalništva (ROM): RACUNALNISKA-OMREZJA-1Prenos Definicija: računalnikar – strokovnjak za računalništvo, organizator – kdor kaj organizira, informacijske dejavnosti – pridobivanje, zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov in informacij ROID je...

4. KV: Multimedija in ROID

Naslovnica za šolski časopis – vektorska grafika This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 ROID je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije, nosilec...