Avtor: Jerni K

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Na podlagi teme Strojna in programska oprema računalnika je spodaj sestavljeno preverjanje znanja za 3.triado OŠ. To preverjanje znanja zajema naslednje operativne cilje učnega sklopa: Preverjanje znanja Preverjanje znanja traja približno 45 min in...

Obravnava izbrane programske opreme oz. aplikacij za poučevanje v 3. triletju OŠ

Za obravnavo sem si izbrala programske opreme oz. aplikacije za izdelovanje predstavitev, ki so namenjene za poučevanje 3.triletja OŠ. Izmed teh bom vrednotila naslednje in sicer PowerPoint, Prezi in pa Calligra Gemini. Vrednotenje PowerPointa...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja – aplikaciji Teci Marko in Lightbot:Code Hour

Za obravnavo učnega sklopa algoritmi iz učnega načrta neobveznega izbirnega predmeta računalništvo sem si izbrala aplikaciji Teci Marko! in Lightbot:Code Hour, s pomočjo katerih bi učenci spoznali delovanje samih algoritmov in bi razvijali računalniško...

Primerjava kurikulumov

Link do predstavitve:https://www.canva.com/design/DAF_4cUyYIM/zr6MJ1wfxnUS-roo_A_40A/edit?utm_content=DAF_4cUyYIM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Dostopnost