IKT za poučevanje računalništva SODELOVALNO OKOLJE

RASTRSKA GRAFIKA

Umestitev v učni načrt: Računalniška omrežja Splošni cilji predmeta Pri predmetih s področja računalništva učenci in učenke: spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;spremljajo razvoj računalniške tehnologije;oblikujejo stališča...