Avtor: Nataja

FPZ S POMOČJO DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Na temo ALGORITEM, s pomočjo raznih aplikacij, je spodaj vgrajeno preverjanje znanja. To preverjanje znanja zajema učni sklop naslednjih operativnih ciljev: Naloge in cilji, ki so označene z ** so primerne za zahtevnejši nivo....

OBRAVNAVA IZBRANE PROGRAMSKE OPREME PRIMERNE ZA OBDELAVO RASTRSKE GRAFIKE

Izhajajoč iz učne načrta OIP računalništvo (3. triletje osnovna šola) sem na temo računalniške točkovne slike obravnavala in vrednotila programsko opremo oziroma aplikacije, ki so za obdelavo omenjene grafike primerne. S pomočjo teh lahko...

UČNO GRADIVO ZA UČENCE 2. TRILETJA: ALGORITMI

Na temo algoritem in ustvarjanje korakov za le tega sem pripravila učno uro v obliki blok ure, torej zajema dve šolski uri. Učna ura je primerna za učence drugega triletja (4., 5., 6. razred)....

PROJEKTNA NALOGA 1: SPLETNA OBJAVA V SODELOVALNEM OKOLJU IN KOMUNIKACIJA Z LLM

(S pomočjo LLM-ja (ChatGPT) sem ustvarila dve učni pripravi za obravnavo učnega sklopa na temo urejanja besedil in ustvarjanja predmetne slike.) Po opravljenem učnem sklopu bodo učenci znali z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo...

Dostopnost