Označeno: algoritmi

PN 4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Za 4. projektno nalogo podobno kot pri 1. in 2. se bom pri tej nalogi osredotočil na preverjane operativnih ciljev iz sklopa ALGORITMI. FPZ sem pripravil s pomočjo 3 aplikacij: h5p, WordMint, Lichess in...

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Pripravila sem preverjanje znanja za učence drugega triletja osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Preverjanje je načrtovano za približno 45 minut. Učni sklop, ki se preverja so algoritmi. Za pripravo preverjanja sem uporabila...

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Uvod Pri učnem procesu se neprestano srečujemo z problematiko preverjanja znanja. Informacije, ki jih predajamo učencem so le informacije, dokler stvari ne ponotranjijo. Tu nam pomagajo različna orodja za formativno preverjanje znanja, kot recimo...

PN2 – Učno gradivo za razvoj računalniškega mišljenja – Algoritmi

Dandanes je težko najti področje, kjer digitalna pismenost in računalniška spretnost nista potrebni. Zato menim, da je potrebno razvijati računalniške spretnosti že pri mladih letih. V ta namen sem pripravil učno gradivo za učence...

UČNO GRADIVO ZA UČENCE 2. TRILETJA: ALGORITMI

Na temo algoritem in ustvarjanje korakov za le tega sem pripravila učno uro v obliki blok ure, torej zajema dve šolski uri. Učna ura je primerna za učence drugega triletja (4., 5., 6. razred)....

Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Pogovor z LLM Pogovor z LLM-jem je v spodnjem PDF dokumentu. Evalvacija uporabe LLM Komunikacija z LLM ima tako pozitivne kot tudi negativne vidike. Pozitivno: This work is marked with CC0 1.0  This work is marked with CC0...

PN2: MULTIMEDIJA

Izbrala sem si temo Algoritmi, ki je del izbirnega predmeta računalništvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Operativni učni cilji razumejo pojem algoritem znajo vsakdanji primer opisati kot zaporedje korakov spoznajo simbolno predstavitev algoritma z diagramom...

PN1: Algoritmično razmišljanje

Učna ura z naslovi Algoritmi je primerna za učence drugega vzgojno-izobraževanega obdobja (4., 5. in 6. razred OŠ). Obravnava bi potekala v okviru predmeta Neobvezni izbirni predmet Računalništvo. Operativni učni cilji učenci razumejo pojem...

PN2 : MULTIMEDIJA

Izbrala sem si temo Algoritmi. Ta tema se obravnava v osnovni šoli v drugi triadi pri izbirnem predmetu Računalništvo. Operativni učni cilji: razumejo pojem algoritem, znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov, znajo z...

Dostopnost