Avtor: Pia

KV8: E-ŠOLSTVO

V sklopu aktivnosti KV8 sem preko navodil testirala šolska portala eAsistent in Lo.Polis. V eAsistentu sem testirala module eDnevnik, eRedovalnica, Razrednik in Letna priprava, Komunikacija, Spletna učilnica, v Lo.Polisu pa Dnevnik, Redovalnica, Oddelek in...

AKTIVNOST KV2: DIGITALNI ODTIS IN DIGITALNA IDENTITETA

Digitalni odtis predstavlja zbirko vseh sledi, ki jih pustimo za seboj pri uporabi digitalnih storitev na elektronski napravi. Ločimo lahko med pasivnim in aktivnim digitalnim odtisom. Pasivni digitalni odtis nastane, ko se zbirajo podatki...