PN4: SPLETNO UČNO GRADIVO IN FORMATIVNO PZ

Izbrala sem si tematski sklop Urejanje besedil (Osnove informatike in računalništva) v učnem načrtu obveznega izbirnega predmeta računalništvo za 3. triletje osnovne šole.

Učenci se bodo v interaktivnem učbeniku spoznali z računalniško strojno opremo.

Operativni cilji

  • znajo našteti enote strojne opreme računalnika
  • znajo opisati lastnosti in naloge posameznih enot strojne opreme
  • s svojimi besedami razložijo, zakaj jih uporabljamo
  • prepoznajo enote strojne opreme računalnika

Interaktivni učbenik

Interaktivni učbenik

Na koncu ure pa učenci rešijo še kratek kviz o strojni opremi računalnika.

Uporabljena orodja

Uporabila sem OneNote in Quizizz.

OneNote

Aplikacija OneNote je povezana s svojim namenom in primerna za učence. Ponuja nekaj prilagodljivosti, ki omogoča spreminjanje vsebine in nastavitev v skladu s potrebami učencev. Aplikacija ne spodbuja uporabo višjih miselnih procesov kot so evalvacija in analiza, dovolj sta razumevanje in pomnenje. Učenci potrebujejo prikaz delovanja aplikacije, nato pa jo lahko sami samostojno zaženejo in uporabljajo. Izdelki, ki jih učenci naredijo so shranjeni v aplikaciji, tako da si jih lahko učenci med sabo tudi delijo, učitelji pa lahko izvozijo izdelke. Učenci ne dobijo povratne informacije preko te aplikacije, saj ne omogoča direktne komunikacije med učenci in učitelji. Učenci ob uporabi aplikacije dosežejo podane učne cilje in osvojijo vsebino, vendar njihov napredek ne bo velik, verjetno bo povprečen.

Aplikacija Quizizz je povezana s svojim namenom – ocenjevanje znanja in primerna za učence. Je prilagodljiva in omogoča spreminjanje vsebine in nastavitev v skladu s potrebami učencev. S aplikacijo je možno tudi spodbujanje uporabe višjih miselnih procesov. Je enostavna za uporabo. Učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo, saj jim aplikacija pove ali je bil odgovor pravilen ali ne. Rezultati učencev so shranjeni v aplikaciji, ki jih pa ni enostavno izvoziti. Učenci ob uporabi aplikacije dosežejo podane učne cilje. Ob redni uporabi aplikacije je možno, da učenci pokažejo napredek.

Viri

Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt. (2002). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Spletno učno gradivo in formativno preverjanje znanja by Pia is licensed under CC BY-ND 4.0

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost