PROJEKTNA NALOGA 1: AGORITMIČNO MIŠLJENJE

Umestitev v vsebinski sklop:

Vsebinski sklop so algoritmi, ki se jih obravnava pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo v drugem vzgojno izobraževalnem obdobju.

Operativni učni cilji:

  • razumejo pojem algoritem
  • znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov
  • znajo sestaviti program
  • znajo z ukazi priti do želenega cilja

Potek učne ure

Za uvodno motivacijo bi jim postavila vprašanje, kaj vse zjutraj naredijo od trenutka, ko se zbudijo in do trenutka, ko zapustijo hišo, da grejo v šolo. Na tablo bi napisala njihove odgovore v pravilnem vrstnem redu, med sabo bi se dopolnjevali. Potem bi jih vprašala še za eno stvar, na primer kakšen je postopek za pripravo palačink. Nato jih vprašam, kaj imata ta dva dogodka, postopka skupnega. Oba opisujeta nek proces dogajanj od začetka do konca. Učencem povem, da se temu procesu oziroma postopku reče algoritem. Konkretno definicijo povem in tudi zapišem:

Algoritem je navodilo, s katerim se rešuje nek problem. Običajno je zapisan kot seznam korakov, ki pripeljejo do rešitve problema. Kako podrobno se razdela korake, je odvisno od tega, kdo izvaja algoritem (človek, računalnik). Če algoritem izvaja računalnik, potem se govori o računalniškem programu.

V nadaljevanju skupaj naredimo eno nalogo v Scratchu. Dosegljiva je na tej povezavi: https://scratch.mit.edu/projects/710482657/. Učence bi vodila skozi stran, jim pokazala okolje in jih vodila čez postopek naloge. Med samim reševanjem bi tudi pomagala učencem, če bi imeli kakšna vprašanja. Potem jim dam nalogo, ki jo rešujejo individualno, z mojo pomočjo.

Rešitev naloge:

Dog by Pia is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Naloga, ki jo učenec rešuje individualno:

– Izberi ozadje po lastni želji.

– izberi 2 živali, ki imata vsaj dva videza. (Če ima dva videza preveriš tako, da pred izborom živali postaviš miško na žival in če se žival spreminja, potem ima več videzov.)

– Za obe živali napiši program, tako da prideta vsaka s svoje strani in se nekje na sredini srečata. Tam se pozdravita s svojim zvokom, ki naj se odvije do konca. Vendar pazi na to, da se naprej predvaja zvok ene živali, nato pa še zvok druge živali.

Za zaključek bi učencem razdelila učni list, ki ga rešijo za domačo nalogo. Hitri učenci ga pa lahko rešijo že med uro.

učni list by Pia is licensed under CC BY-SA 4.0

Viri:

Scratch. (b. d.). https://scratch.mit.edu/

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

PROJEKTNA NALOGA 1: AGORITMIČNO MIŠLJENJE by Pia is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost