Aktivnost KV7: Računalniška omrežja in ROID

Definicija: ROID – potrebe v praksi: enotna identifikacija, spletna stran šole, spletna učilnica in oblačne storitve. Raziskovanje prakse (5 izbranih šol, kaj imajo – glede na info na spletu ALI 1 šola – obisk in intervju). Objava analize in reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.

Zahteve:

 • Zapišite rezultate analize, ki ste jo opravili.
 • Sistematično prikažite zbrane podatke (kjer je možno, umestite povezavo (link) do storitve, ki jo šola uporablja).
 • Refleksija:
  • Katera znanja potrebuje ROID, da lahko skrbi za storitve?
  • S kom vse mora ROID sodelovati na šoli in na kakšen način?
  • Kakšen je temeljni namen uporabe storitev?
  • Vaše lastno mnenje, ki naj bo argumentirano!

Kriterij vrednotenja: opravil/ni opravil