Kategorija: Aktivnosti kliničnih vaj

aktivnosti KV

AK8: E-šolstvo

V storitvi Lo.Polis sem testirala module Dnevnik (dodajanje ur, ocen in domačih nalog), Redovalnica (napovedovanje ocenjevanja), Oddelek (dodajanje predmetov k učencem in učencev k predmetom) in Načrtovanje dela (razpored snovi in dodajanje sklopov /...

AK3: SCRATCH IN ALTERNATIVE

Navodilo za učence V programu Scratch! pripravi igro: Pomagaj babici Wandi pobrati vseh 10 jabolk. Potrebno predznanje Namen aktivnosti je utrjevanje znanja. Primerna je za učence druge triade osnovne šole. Za izvedbo, učenci v...

KV8: E-šolstvo

Pri tej nalogi sem preko navodil testiral dve okolji za načrtovanje in vodenje evidenc – eAsistent in Lo.Polis. eAs-in-LoP-pdfPrenos V eAsistentu sem testiral module eDnevnik, eRedovalnico, Razrednik, Letna priprava, Komunikacija in Spletna učilnica, v...

KV7: Računalniška omrežja in ROID

ŠOLAENOTNA IDENTIFIKACIJASPLETNA STRANSPLETNA UČILNICAOBLAČNA STORITEVUPRAVLJANJE VIZOŠ Škofja Loka-Mestosio.mdmWordPressArnes učilnicaOffice 365 eAsistentOŠ Ivana Groharja sio.mdm WordPress Arnes učilnica / eAsistent OŠ Franceta Prešerna Kranj sio.mdm WordPress Arnes učilnica / eAsistent OŠ Franceta Bevka sio.mdm WordPress...

KV4: Multimedija in ROID

Viropis © 2022 by Luka Frelih is licensed under CC BY-NC 4.0 Delo z multimedijo v vlogi ROID-a Opredelite področja dela Glavna naloga ROIDa oz. računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti je delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z...

KV1: Zvok

Tematski sklop Zvok bi uvrstil v predmet Multimedija Splošni cilji predmeta spoznavajo temeljne koncepte računalništva in vlogo računalniške tehnologije v sodobni družbi,razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično...