Avtor: Sonček

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Na temo PODATKI sem sestavila preverjanje znanja za razrede tretje triade osnovne šole. S tem preverjanjem znanja preverjamo naslednje učne cilje: PREVERJANJE ZNANJA Preverjanje je sestavljeno iz različnih tipov naloga. Posamezne naloge so pripravljene...

Obravnava izbrane programske opreme oz. aplikacij za poučevanje v 3. triletju OŠ

V tretjem triletju osnovne šole je računalništvo izbirni predmet. Pri tem predmetu se učenci učijo o različnih vrstah podatkov. Sem spadajo tudi video, slikovni ter zvočni podatki. S pomočjo ustrezne programske opreme se lahko...

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za pomoč pri oblikovanju in načrtovanju obravnave določene vsebine iz učnega načrta za računalništvo sem si pomagala s ChatGPT-jem. Pogovor z LLM (ChatGPT): Pogovor z LLM © 2024 by Ameli K. Ulčnik is licensed under CC BY-NC-ND 4.0  Obravnavana...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

Pripravila sem učno gradivo za dve šolski uri, na temo algoritmov in algoritmičnega načina razmišljanja. Učna ura je namenjena učencem drugega triletja. V sklopu teh dveh učnih ur bo izvedena razlaga snovi v pisni...

Dostopnost