Označeno: quizizz

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Spodaj je vgrajeno preverjanje znanja za učence 7. razreda osnovne šole pri izbirnem predmetu Urejanje besedil pri učnem sklopu Osnove informatike in računalništva. Za preverjanje znanja sem uporabila aplikacije h5p, Wordwall in Quizizz. Preverjanje...

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Pripravila sem preverjanje znanja za učence drugega triletja osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Preverjanje je načrtovano za približno 45 minut. Učni sklop, ki se preverja so algoritmi. Za pripravo preverjanja sem uporabila...

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije 

V sodobnem izobraževalnem okolju je uporaba digitalne tehnologije ključnega pomena za spodbujanje učenja in razvoja kritičnega mišljenja ter reševanja kompleksnih problemov. Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije omogoča študentom interaktivno in prilagodljivo učenje,...

Dostopnost