PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Spodaj je vgrajeno preverjanje znanja za učence 7. razreda osnovne šole pri izbirnem predmetu Urejanje besedil pri učnem sklopu Osnove informatike in računalništva. Za preverjanje znanja sem uporabila aplikacije h5p, Wordwall in Quizizz.

Preverjanje znanja zajema oz. preveri naslednje operativne učne cilje.

OPERATIVNI UČNI CILJI

Učenci:

  • razlikujejo med strojno in programsko računalniško opremo,
  • razumejo zgradbo računalnika,
  • opišejo centralno procesno enoto, pomnilnik in matično ploščo,
  • prepoznajo funkcije vhodnih in izhodnih enot računalniške strojne opreme.

PREVERJANJE ZNANJA

Spodnje preverjanje znanja je namenjeno za 45min. Preverja znanje iz strojne in programske opreme, zgradbe računalnika ter vhodno-izhodne enote računalniške strojne opreme. Pri nalogah bo že sprotna povratna informacija, če ste jo pravilno rešili ali ne. Kjer je potrebno, bo dodatna obrazložitev navodil in rešitev ter ponekod bodo možnosti namigov.

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

NALOGE 1, 2, 3:

naloga123_strojna_programska_oprema © 2024 by MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

NALOGA 4:

naloga4_programska © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

ZGRADBA RAČUNALNIKA

NALOGA 5:

naloga5_vonNeumann © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

NALOGA 6:

naloga6_delovanje © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

NALOGA 7: Povlecite dele matične plošče na pravo mesto na sliki.

naloga7_maticna © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

NALOGA 8:

naloga8_krizanka © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

NALOGA 9: Klikni skrito besedo v spodnji mreži in določi kam spada.

naloga9_mreza © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

VHODNE IN IZHODNE ENOTE

NALOGA 10:

naloga10_enote © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

NALOGA 11:

naloga11_enote © 2024 by  MK is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

VIRI IN LITERATURA

Razlika med strojno in programsko opremo računalnika. (b. d.). http://sasa.musiclab.si/eri1/INFORMATIKA/Informacijska_tehnologija/hw_sw_oprema.html

Matična plošča. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Matična_plošča

The von Neumann Model. (b. d.). https://safari.ethz.ch/architecture/fall2018/lib/exe/fetch.php?media=04_chapter_4.pdf

Bloomova digitalna taksonomija. (2023). https://inovativna-sola.si/glagoli-po-bloomu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3N9x7IHvaySAJ2j5_B9b0DlE03uT3o6tyWVoaG4I5icXDQ06zz8GjUPuA_aem_AcFfWtVpmKrIUMj-AKhbKuAMhnKXNf34fDwEHgnnJ8mI7O8x-zfpKHBTX56pwrnCNb4YGuOdSOTcAiJJtplUSQRZ

Učni načrt za izbirni predmet. Računalništvo. (2002). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost