Kategorija: PN4

pn4

PN 4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Za 4. projektno nalogo podobno kot pri 1. in 2. se bom pri tej nalogi osredotočil na preverjane operativnih ciljev iz sklopa ALGORITMI. FPZ sem pripravil s pomočjo 3 aplikacij: h5p, WordMint, Lichess in...

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije.

Za to projektno nalogo sem se odločil pripraviti FPZ za učence 4. razreda pri NIP računalništvo. To preverjanje znanja služi kot PI učencem in učitelju. Trajalo naj bi 45 min. Učni cilji Učenci: Preverjanje...

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije 

Sestavila sem preverjanje znanja za učence tretjega triletja osnovne šole, na temo računalniška omrežja. Za preverjanje znanja sem uporabila aplikacije h5p, Formative in Quizizz. OPERATIVNI UČNI CILJI Preverjanje znanja traja približno 45 minut,  vključuje...

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Na temo PODATKI sem sestavila preverjanje znanja za razrede tretje triade osnovne šole. S tem preverjanjem znanja preverjamo naslednje učne cilje: PREVERJANJE ZNANJA Preverjanje je sestavljeno iz različnih tipov naloga. Posamezne naloge so pripravljene...

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Spodaj je vgrajeno preverjanje znanja za učence 7. razreda osnovne šole pri izbirnem predmetu Urejanje besedil pri učnem sklopu Osnove informatike in računalništva. Za preverjanje znanja sem uporabila aplikacije h5p, Wordwall in Quizizz. Preverjanje...

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

V dani objavi bo objavljeno formativno preverjanje znanja za neobvezni izbirni predmet računalništva in bo preverjal znanje na temo algoritmov. Preverjanje bo preverjalo naslednje učne cilje: PREVERJANJE Dano preverjanje je namenjeno 45 min reševanju....

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Pripravila sem preverjanje znanja za učence drugega triletja osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Preverjanje je načrtovano za približno 45 minut. Učni sklop, ki se preverja so algoritmi. Za pripravo preverjanja sem uporabila...

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Za učence 3. triletja sem si izbrala sklop Računalniška omrežja. Preverjanje znanja je narejeno za 7. razred. Za ta sklop bi pri obravnavi, v razredu, porabila tri učne ure. Splošna cilja za ta sklop sta:...

FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA S POMOČJO DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Za 4. projektno nalogo sem si izbrala temo urejanje besedil. Izbrala sem si prvi sklop osnove informatike in računalništva. Tema spada v 7. razred osnovne šole, v obvezni izbirni predmet računalništvo. OPERATIVNI UČNI CILJI:...

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

Na podlagi teme Strojna in programska oprema računalnika je spodaj sestavljeno preverjanje znanja za 3.triado OŠ. To preverjanje znanja zajema naslednje operativne cilje učnega sklopa: Preverjanje znanja Preverjanje znanja traja približno 45 min in...

Dostopnost