Avtor: Fmaša

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije 

Sestavila sem preverjanje znanja za učence tretjega triletja osnovne šole, na temo računalniška omrežja. Za preverjanje znanja sem uporabila aplikacije h5p, Formative in Quizizz. OPERATIVNI UČNI CILJI Preverjanje znanja traja približno 45 minut,  vključuje...

Obravnava izbrane programske opreme oziroma aplikacij za poučevanje v 3. triletju osnovne šole

V digitalni dobi, v kateri živimo, je razumevanje in obvladovanje digitalnih veščin ključnega pomena za uspešno učenje in delo. Zato sem se odločila, da se osredotočim na ustvarjanje učnega gradiva za usvajanje digitalnih kompetenc...

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Pri izbiri teme za obravnavo v okviru učnega načrta za računalništvo, sem se odločila za Obdelavo podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije. Namen projekta je uporabiti učni načrt kot osnovo za komunikacijo z izbranim...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

V današnjem digitalnem svetu, kjer tehnologija prevladuje v vsakdanjem življenju, je razumevanje osnov računalništva in sposobnost reševanja problemov s pomočjo računalniškega mišljenja postalo ključno za uspeh in učinkovitost v številnih področjih. Pripravila sem učno...

Dostopnost