Avtor: Fmaša

PROJEKTNA NALOGA 4: SPLETNO UČNO GRADIVO IN FORMATIVNO PZ

Za četrto projektno nalogo sem si izbrala tematski sklop Urejanje besedil (natančneje pod temo Osnove informatike in računalništva), ki se obravnava v tretji triadi osnovnih šol pri izbirnem predmetu Računalništvo. UČNI CILJI razlikovati programsko...

PN2: Multimedija

Za projektno nalogo sem si izbrala temo Algoritmi, ki je del izbirnega predmeta računalništvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Operativni učni cilji razumejo pojem algoritem znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov, znajo z algoritmom...

Aktivnost KV8: E-šolstvo

Pri tej aktivnosti smo testirali dve okolji, in sicer Lo.Polis in eAsistent, ki sta namenjena načrtovanju in vodenju evidenc. Načrtujemo lahko urnik, obvestila ter različne informacije. Vodimo lahko ocene, izostanke in prijave. V eAsistentu sem...

Aktivnost KV6: Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Pri izbirnem predmetu računalnštvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Učenci se naučijo: predstaviti informacijo z več podatki predstaviti informacijo z več...

KV 4: Multimedija in ROID

Delo z multimedijo v vlogi ROID-a na šoli: ROID ali organizator informacijskih dejavnosti, je načrtovalec ter glavni svetovalec uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Glavna naloga ROID-a je učiteljem svetovati in pomagati pri uporabi IKT ter...

Dostopnost