Avtor: Fmaša

Aktivnost KV8: E-šolstvo

Pri tej aktivnosti smo testirali dve okolji, in sicer Lo.Polis in eAsistent, ki sta namenjena načrtovanju in vodenju evidenc. Načrtujemo lahko urnik, obvestila ter različne informacije. Vodimo lahko ocene, izostanke in prijave. V eAsistentu sem...

Aktivnost KV6: Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Pri izbirnem predmetu računalnštvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Učenci se naučijo: predstaviti informacijo z več podatki predstaviti informacijo z več...

KV 4: Multimedija in ROID

Delo z multimedijo v vlogi ROID-a na šoli: ROID ali organizator informacijskih dejavnosti, je načrtovalec ter glavni svetovalec uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Glavna naloga ROID-a je učiteljem svetovati in pomagati pri uporabi IKT ter...

RASTRSKA GRAFIKA

Umestitev v učni načrt: Računalniška omrežja Splošni cilji predmeta Pri predmetih s področja računalništva učenci in učenke: spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi; spremljajo razvoj računalniške tehnologije;...

Dostopnost