Kategorija: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

PN 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI

Operativni učni cilji za predmet Slovenščina: Spoznajo vrste besedil za razvijanje zmožnosti dvogovornega sporazumevanja: neuradno pismo, neuradno in uradno obvestilo, neuradno in uradno vabiloNapišejo uradno vabilo na dogodek Operativni učni cilji za predmet Urejanje...

PN 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

PREDMET: SLOVENŠČINA, RAČUNALNIŠTVO  – urejanje besedil, 7. razred Operativni cilji – Računalništvo: izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu;v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo...

PN 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Izbral sem si medpredmetno povezavo učne ure geografije in UBE na temo dela s podatki, natančneje Temperatura, padavine, grafi in klimogrami. Umestitev Medpredmetna povezava je med UBE in geografijo, ter jo je mogoče izvesti...

PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

Dandanes ima računalništvo vedno večjo vlogo, tako v prostem času kot tudi med izobraževanjem. Učenci vedno več uporabljajo računalnike tudi pri drugih predmetih, za npr. delanje seminarske naloge, predstavitev, iskanje virov, itd. Z uporabo...