Kategorija: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

PROJEKTNA NALOGA 3: DELO S PODATKI

Medpredmetna povezava: matematika in računalništvo Sklop: Merila za sredino in razpršenost (9. razred) Operativni učni cilji pri matematiki: razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju matematičnih, problemov in v realističnih kontekstih, določijo aritmetično sredino, modus...

OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI

Predmet: računalništvo, slovenščina Razred: 6. razred Čas: dve šolski uri Operativni učni cilj:  Učenec zna v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz. Učenec zna z urejevalnikom besedil napisati besedilo in ga oblikovati. Učenec obnoviti besedilo...