Avtor: FLuka

Refleksija na računalništvo v Sloveniji

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet? Računalništvo in računalniška tehnologija se spreminja iz dneva v dan in ima vedno večjo vlogo...

PN2: Multimedija

Izbral sem si snov dvojiški zapis števil, ki jo učenci drugega triletja spoznajo pri sklopu podatki pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo. Operativni učni cilji Učenec razume pomen dvojiškega zapisa števil Učenec zna s prsti ene roke...

PN1: Algoritmično razmišljanje

Izbral sem si temo Algoritmi, torej je učna ura namenjena učencem drugega triletja pri neobveznem predmetu Računalništvo, in sicer bi to bila prva ura obravnavanja algoritmov. Operativni cilji Učenci in učenke razumejo pojem algoritem...

KV8: E-šolstvo

Pri tej nalogi sem preko navodil testiral dve okolji za načrtovanje in vodenje evidenc – eAsistent in Lo.Polis. V eAsistentu sem testiral module eDnevnik, eRedovalnico, Razrednik, Letna priprava, Komunikacija in Spletna učilnica, v Lo.Polisu...

KV4: Multimedija in ROID

Delo z multimedijo v vlogi ROID-a Opredelite področja dela Glavna naloga ROIDa oz. računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti je delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo računalnika. Poleg tega sodeluje tudi pri...

Dostopnost