Refleksija na računalništvo v Sloveniji

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet?

Računalništvo in računalniška tehnologija se spreminja iz dneva v dan in ima vedno večjo vlogo v naših življenjih. Zato se mi zdi pomembno, da se v osnovnih šolah učence o tej temi dobro izobrazi. Računalništvo se v slovenskih osnovnih šolah najprej pojavi v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju, kot neobvezni izbirni predmet računalništvo, ki se nato nadaljuje v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju, kot obvezni izbirni predmet računalništvo. Torej predmet računalništvo v osnovni šoli ni obvezen niti eno leto. To pomeni, da nekateri učenci zapustijo osnovno šolo le z znanjem iz nekaj predavanj, ki potekajo izven pouka (varnost na internetu ipd.). Učenci slovenskih osnovnih šol so posledično na področju računalništva veliko manj izobraženi kot učenci osnovnih šol tujih držav, v katerih je (večinoma) računalništvo obvezen predmet v vsaj neki meri. Menim, da bi morali ukrepati še danes. Idealno bi računalništvo moralo biti obvezno celotno drugo in tretjo triado, a je zaradi pomanjkanja učiteljev to nemogoče. Zato mislim, da bi morali uvesti računalništvo kot obvezni predmet v tretji triadi, v drugi triadi pa bi ostal kot izbirni predmet.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulom) in kako?

Računalniško mišljenje se ne navezuje le na znanje računalništva. Uporabljamo ga lahko na praktično vsakem področju. Mislim pa, da je učenje in vadenje računalniškega mišljenja zelo pomembno, saj nam logično razmišljanje omogoča lažje doseganje ciljev. Če si zmožen računalniškega mišljenja, mislim, da že v šoli lažje opraviš vse predmete, saj ti je učenje snovi, če si zmožen takega logičnega razmišljanja, veliko lažje. Zato mislim, da bi morali začeti učitelji aktivno vzpodbujati računalniško mišljenje že v prvem triletju. Tako kot pri učenju jezika, se mi pri učenju oz. vzpodbujanju računalniškega mišljenja zdi, da je lažje doseči napredek pri manjši starosti. Kakor sem omenil, se računalniško mišljenje lahko uporabi pri (skoraj) vsakem predmetu. Potrebno je le oblikovati vprašanja in naloge na način, da bo to pri učencih zahtevalo tak način razmišljanja, torej analizo primera, reševanje po korakih, ustvarjalno, kritično, logično mišljenje. Mogoče je problem, da možgani nekaterih učencev v prvi triadi še niso dovolj razviti za tako razmišljanje, prepričan pa sem, da je s pravo tehniko to mogoče spodbuditi.

Kdo uči računalništvo? kaj vi menite o tem?

Predmet računalništvo naj bi v šoli učili tisti, ki imajo izobrazbo učitelja računalništva. Že zaradi pomanjkanja učiteljev računalništva pa to ni mogoče. Pogosto to nalogo upravljajo računalničarji, ki nimajo ustrezne izobrazbe učitelja, ali učitelji ostalih predmetov, ki nimajo izobrazbe na področju računalništva. Kar pa je velika napaka, saj mislim, da je zelo pomembno, da to delo opravlja izobražen učitelj računalništva, ker ima le ta ustrezno računalniško in pedagoško znanje, da snov na pravi način posreduje učencem.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

Glavna naloga ROIDa oz. računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti je delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo računalnika. Poleg tega sodeluje tudi pri izvedbi predmetov, pri katerih učitelji predmeta niso zmožni sami izvajati pouka z uporabo računalnika, ker nimajo dovolj znanja na področju računalniške tehnologije in didaktične programske opreme. Učitelju pomaga pri pripravi na učno uro ali pa se z učiteljem izmenjujeta pri izvedbi pouka in tako del predmeta, kjer je potrebno več tehnološkega znanja vodi kar sam. Poleg tega pomaga pri izobraževanju učiteljev pri uporabi informacijske tehnologije in jih obvešča o novostih na področju IKT, skrbi za delovanje programske in strojne opreme na šolskih računalnikih. Poleg tega je glavni urednik šolske spletne strani, skrbi za izgled in postavitev, objave in novice ter nalaganja slik na spletno stran, poleg tega pa pogosto vodi tudi objavljanje šolskega časopisa.

Kaj bi vi spremenili?

Kakor sem omenil bi spremenil to, da bi predmet računalništvo bilo v osnovni šoli obvezno vsaj skozi celotno tretjo triado. Tako bi vsi učenci osnovno šolo zaključili vsaj z osnovnim znanjem računalništva in varnosti pri delu z računalnikom, kar se mi zdi v tem času NUJNO. V času druge triade (4., 5. razred) bi uvedel še več obšolskih predavanj (po pouku) o varnosti uporabe interneta, saj je ta tema zelo obsežna in menim, da bi učenci morali vedeti o vseh njenih pasteh že preden začnejo resno uporabljati internet in družabna omrežja. Glede na to, da primanjkuje učiteljev računalništva bi jim povečal plačo in uvedel še neko denarno nagrado za vse, ki se vpišejo na to smer pedagoške fakultete. Mislim, da bi bilo treba iti tudi v take skrajne primere, da se čimprej doseže cilj.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Uvodni predmet računalništva pred četrtim razredom sploh ne bi vpeljal. V prvem triletju bi načrtno spodbujal računalniško mišljenje (z družabnimi igrami in podobno), delo z računalniki pa se mi s tako mladimi še ne zdi primerno. Uvodni predmet računalništva bi naredil za učence 4. razreda čimbolj sproščeno, da se jim računalništvo ne zameri že na začetku. Večinoma bi igrali razne poučne igre, družabne in tiste na spletu. Vseeno bi se prepričal, da ob igranju razmišljajo in se ne le zabavajo »z možgani na off«. V poenostavljeni verziji bi jim razložil, kaj delajo, kaj se učijo, ne bi jih pa obremenjeval  s pretežkimi definicijami in podobno.

Viri:

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost