Dnevni arhiv: 5 septembra, 2022

PN2: Multimedija

Izbral sem si snov dvojiški zapis števil, ki jo učenci drugega triletja spoznajo pri sklopu podatki pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo. Operativni učni cilji Učenec razume pomen dvojiškega zapisa števil Učenec zna s prsti ene roke...

PN1: Algoritmično razmišljanje

Izbral sem si temo Algoritmi, torej je učna ura namenjena učencem drugega triletja pri neobveznem predmetu Računalništvo, in sicer bi to bila prva ura obravnavanja algoritmov. Operativni cilji Učenci in učenke razumejo pojem algoritem...

AK3: SCRATCH IN ALTERNATIVE

Navodilo za učence V programu Scratch! pripravi igro: Pomagaj babici Wandi pobrati vseh 10 jabolk. Potrebno predznanje Namen aktivnosti je utrjevanje znanja. Primerna je za učence druge triade osnovne šole. Za izvedbo, učenci v...

KV8: E-šolstvo

Pri tej nalogi sem preko navodil testiral dve okolji za načrtovanje in vodenje evidenc – eAsistent in Lo.Polis. V eAsistentu sem testiral module eDnevnik, eRedovalnico, Razrednik, Letna priprava, Komunikacija in Spletna učilnica, v Lo.Polisu...

KV4: Multimedija in ROID

Delo z multimedijo v vlogi ROID-a Opredelite področja dela Glavna naloga ROIDa oz. računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti je delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo računalnika. Poleg tega sodeluje tudi pri...

Dostopnost