Kategorija: Splošno

MULTIMEDIJA

Tema: Tema, ki sem jo izbrala so algoritmi, spada v sklop algoritmi in je primerna za drugo-vzgojno-izobraževalno obdobje. Operativni učni cilji:  učenci razumejo pojem algoritma Videoposnetek: Multimedija

OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI

Predmet: računalništvo, slovenščina Razred: 6. razred Čas: dve šolski uri Operativni učni cilj:  Učenec zna v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz. Učenec zna z urejevalnikom besedil napisati besedilo in ga oblikovati. Učenec obnoviti besedilo...