Označeno: multimedija

PN3: Obravnava izbrane programske opreme oziroma aplikacij za poučevanje v 3. triletju osnovne šole

V osnovni šoli lahko učenci pri večini predmetov izdelujejo predstavitve. Izdelava, priprava in izvedba predstavitev omogočajo razvoj številnih kompetenc kot npr. pisanje besedil, organizacija informacij, uporaba tehnologij, inovativnost, javno nastopanje, sodelovanje v skupinah itd....

PN 3: Obravnava izbrane programske opreme oz. aplikacij za poučevanje v 3. triletju OŠ

Učenci v 3. triletju osnovne šole se pri predmetu Multimetija spoznavajo s programsko opremo za izdelovanje predstavitev.  Za obravnavo bom ovrednotila in opisala spodnje tri programske opreme. POWERPOINT PowerPoint je programska oprema za predstavitve,...

PN3: Obravnava programske opreme oziroma aplikacij za poučevanje v 3.triletju OŠ

Uvod V današnjem hitrem tempu življenja, kjer smo nenehno bombardirani z informacijami, je ključno, da predstavitev ne le prenaša vsebino, temveč tudi učinkovito pritegne in zadrži pozornost občinstva. Estetska privlačnost in dobra oblikovanost predstavitve...

.

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za prvo projektno nalogo sem pripravil učno pripravo za temo Osnove računalništva in informatike, ki se jo obravnava v 9. razredu, pri predmetu Multimedija. Obravnava snovi je bila razpeta čez 4 šolske ure, oziroma...

Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Pogovor z LLM Pogovor z LLM-jem je v spodnjem PDF dokumentu. Evalvacija uporabe LLM Komunikacija z LLM ima tako pozitivne kot tudi negativne vidike. Pozitivno: This work is marked with CC0 1.0  This work is marked with CC0...

Interaktivni videoposnetek

Za temo interaktivnega videoposnetka in 2. projektne naloge sem si izbrala dvojiški sistem zapisovanja podatkov. Tema je iz neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, ki se izvaja v 4., 5. in 6. razredu. Spada pod sklop...

Multimedija in ROID

Letak za neobvezni izbirni predmet računalništvo Delo z multimedijo v vlogi ROID-a ROID ali računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti ima zelo raznoliko delo. Skrbi za nemoteno delovanje računalniškega sistema v OŠ, usposablja in pomaga...

Dostopnost