Kategorija: PN2

pn2

PN 2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

V okviru 2. projektne naloge sem si za glavno temo mojega učnega gradiva za 2. triletje z namenom razvijanja računalniškega mišljenja izbral ALGORITME. Algoritem predstavlja zaporedje določenih korakov, ki nas (v končnem času) pripeljejo...

PN2 – Učno gradivo za razvoj računalniškega mišljenja – Algoritmi

Dandanes je težko najti področje, kjer digitalna pismenost in računalniška spretnost nista potrebni. Zato menim, da je potrebno razvijati računalniške spretnosti že pri mladih letih. V ta namen sem pripravil učno gradivo za učence...

PN2: UČNO GRADIVO ZA RAZVOJ RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA (2. triletje)

V tej projektni nalogi sem pripravil učno gradivo za razvijanje računalniškega mišljenja pri NIP Računalništvo (2. triletje osnovne šole). Učenci spoznavajo pojem ALGORITEM. Operativni učni cilji Učenci: Navodila za izvedbo aktivnosti (90 min –...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

Pripravila sem učno gradivo za dve šolski uri, na temo algoritmov in algoritmičnega načina razmišljanja. Učna ura je namenjena učencem drugega triletja. V sklopu teh dveh učnih ur bo izvedena razlaga snovi v pisni...

PN2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

Spodnje učno gradivo je namenjeno za učence 2. triletja osnovne šole za razvijanje računalniškega mišljenja. Učna ura spada v sklop algoritmi in je namenjena za blok dveh šolskih ur (90min). OPERATIVNI UČNI CILJI Učenci:...

PN2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

OPERATIVNI UČNI CILJI: Spodaj so navedeni operativni učni cilji, ki izhajajo iz učnega načrta za učence drugega triletja, na podlagi obeh aktivnosti (Teci Marko in Lightbot: Code Hour): Razumevanje osnov računalniškega mišljenja: Razvoj logičnega...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

V današnjem digitalnem svetu, kjer tehnologija prevladuje v vsakdanjem življenju, je razumevanje osnov računalništva in sposobnost reševanja problemov s pomočjo računalniškega mišljenja postalo ključno za uspeh in učinkovitost v številnih področjih. Pripravila sem učno...

UČNO GRADIVO ZA UČENCE 2. TRILETJA: ALGORITMI

Učna ura je namenjena za učence druge triade, to so učenci od 4. – 6. razreda, pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo. Računalništvo. Učna ura spada v sklop algoritmi. Sestavljena je iz blok ure, ki...

2. PN: ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE

Učno gradivo na temo algoritmi je pripravljeno za učence 2. triletja osnovne šole pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Gradivo je pripravljeno za blok dveh šolskih ur (90 minut). OPERATIVNI UČNI CILJI: Učenci: POTEK UČNE...

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja – aplikaciji Teci Marko in Lightbot:Code Hour

Za obravnavo učnega sklopa algoritmi iz učnega načrta neobveznega izbirnega predmeta računalništvo sem si izbrala aplikaciji Teci Marko! in Lightbot:Code Hour, s pomočjo katerih bi učenci spoznali delovanje samih algoritmov in bi razvijali računalniško...

Dostopnost