Projektna naloga 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Definicija: Študent pripravi shemo medpredmetno povezane učne ure ((SLJ, GEO, ZGO, LUM ali GUM) in UBE)) na temo oblikovanja besedil ALI medpredmetno povezane učne ure ((MAT, GEO ali ŠPO) in UBE)) na temo delo podatki, pri čemer uporabi aktualne storitve Office365 in delo s podatki v oblaku.

Bistvo naloge je v načrtovanju dela z oblačnimi storitvami. Izraziti je potrebno doprinos uporabe Office365 storitev v primerjavi s klasičnimi programi.

Zahteve:

 • Izberite si eno izmed ponujenih tem.
 • Objavite shemo medpredmetno povezane učne ure z naslednjimi elementi:
  • umestitev v predmet, razred,
  • operativni učni cilji učne ure (pazite cilji morajo biti iz obeh predmetov),
  • metode in oblike dela,
  • opis aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev,
  • orodja, aplikacije in viri, ki so potrebni za realizacijo,
  • preverjanje znanja ob koncu ure, ki naj bo realizirano v digitalni obliki z uporabo storitev v okviru Office 365 ali npr. H5P, Formative, Quzizz, Kahoot idr.,
  • viri.

Kriterij vrednotenja:

 • ustreznost učnih ciljev (primernost, operativnost, povezanost z izbrano aktivnostjo) [1];
 • vsebinska ustreznost in taksonomska raven načrtovanih aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev [3];
 • ustreznost izbire in načina rabe tehnologije [2];
 • vsebinska, oblikovna in taksonomska ustreznost preverjanja znanja [3];
 • oblikovna in vsebinska korektnost objave v e-portfelju [1].
(Skupno 315 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost