Projektna naloga 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Definicija: Študent pripravi shemo medpredmetno povezane učne ure (SLJ in UBE) na temo oblikovanja besedil ALI medpredmetno povezane učne ure (MAT in UBE) na temo delo podatki, pri čemer uporabi aktualne storitve Office365 in delo s podatki v oblaku.

Bistvo naloge je v načrtovanju dela z oblačnimi storitvami in doprinosom uporabe Office365 storitev.

Zahteve:

 • Izberite si eno izmed ponujenih tem.
 • Objavite shemo medpredmetno povezane učne ure z naslednjimi elementi:
  • umestitev v predmet, razred,
  • operativni učni cilji učne ure,
  • metode in oblike dela,
  • opis aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev,
  • orodja, aplikacije in viri, ki so potrebni za realizacijo,
  • preverjanje znanja ob koncu ure, ki naj bo realizirano v digitalni obliki z uporabo storitev v okviru Office 365 ali npr. H5P, Formative, Quzizz, Kahoot idr. (ki ste jih spoznali pri predmetu Didaktika z osnovami IKT),
  • viri.

Kriterij vrednotenja:

 • ustreznost učnih ciljev (primernost, operativnost, povezanost z izbrano aktivnostjo) [1];
 • vsebinska ustreznost in taksonomska raven načrtovanih aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev [3];
 • ustreznost izbire in načina rabe tehnologije [2];
 • vsebinska, oblikovna in taksonomska ustreznost preverjanja znanja [3];
 • oblikovna in vsebinska korektnost objave v e-portfelju [1].
(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)