Projektna naloga 2: Multimedija

Definicija: priprava videoposnetka z razlago izbrane teme iz RA in dodanimi vprašanji med predvajanjem, objava v e-portfelju.

Zahteve: Študent:

 • izbere poljubno temo iz UN za Računalništvo v OŠ;
 • zapiše operativne učne cilje obravnavane teme;
 • posname in uredi videoposnetek razlage teme;
 • videoposnetek objavi v Arnes Video in poveže s H5P v interaktivni video posnetek;
 • videoposnetek objavi v e-portfelju.

Kriterij vrednotenja:

 • ustreznost učnih ciljev (primernost, operativnost, povezanost z izbrano aktivnostjo) [1];
 • tehnična ustreznost videoposnetka (zajem in obdelava (uvodna in zaključna špica, prehodi, kadri …)) [1];
 • vsebinska ustreznost videoposnetka (skladnost in pokritje UC, strokovnost, jezik, glas) [3];
 • ustreznost objave v video portalu [1];
 • vsebinska in oblikovna ustreznost ter tehnična izvedba vprašanj in nalog v videu [3];
 • oblikovna in vsebinska korektnost objave v e-portfelju [1].
(Skupno 397 obiskov, današnjih obiskov 1)