Aktivnost KV1: Opis PO in povezava z UN

Definicija: študent pripravi kratek opis izbrane PO glede na izbran tematski sklop poučevanja računalništva (UN 3. triletja). Izbere 2 do 3 programe in/ali aplikacije, ki so prosto-dostopne in brezplačne (brez začasnih, demo in ostalih različic) in jih kratko primerja med seboj. Če je potrebna kakršna koli prijava, naj se to zapiše.

Zahteve:

 • Celotna naloga naj bo kot objava prispevka v e-portfelju (brez povezovanja na docx, pdf datoteke).
 • Prispevek naj bo umeščen v ustrezne kategorije in ustrezno označen z oznakami.
 • Vsebina prispevka naj zajema:
  • Umestitev izbranega tematskega sklopa v učni načrt glede na sestavine učnega načrta:
   • splošni cilji predmeta,
   • operativni cilji predmeta (UBE, ROM, MME),
   • specialno didaktična priporočila,
   • ocenjevanje,
   • katalog znanja (minimalno, temeljno, zahtevnejše).
  • Kratek pregled po lastnostih glede na OS, jezik uporabniškega vmesnika, prijaznost uporabniškega vmesnika in zahtevnost programa oz. aplikacije.
  • Za en izbrani program ali aplikacijo:
   • vsebinski opis, kaj programska oprema omogoča, njeno zahtevnost za uporabo, jezik uporabe, primernost za ciljno publiko,
   • nekaj uporabnih povezav za učitelje in učence za učenje uporabe izbrane PO (vsaj 3),
   • ideja za izdelek z izbrano PO, ki bi ga učenci izdelovali pri pouku.

Kriterij vrednotenja: opravil/ni opravil

(Skupno 441 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost