Letni delovni načrt

Teme – klinične vaje:

 1. Uvodna ura
  Predstavitev dela pri predmetu, obveznosti študentov.
  Projektno, problemsko učno delo.
  Digitalne kompetence učiteljev
 2. Učni načrti in pregled PO za poučevanje RA
  Računalništvo, 3. triletje
  NIP NRA, 2. triletje
  Aktivnost KV1: študent pripravi kratek opis izbrane PO glede na izbran tematski sklop poučevanja računalništva. Objava v e-portfelju.
 3. Varnost na spletu: Ovrednotenje izbranega gradiva iz Safe.si
  Aktivnost KV2: Digitalni odtis in digitalna identiteta učenca in vloga učitelja RA pri tem, učitelja in starša – reflektivno razmišljanje. Objava v e-portfelju.
 4. Računalništvo brez računalnika
  · namizne igre
  · karo papir, sledenje navodilom v prostoru
  · vidra, bober
  Aktivnost KV: Interaktivna predstavitev v spletni učilnici in reševanje učnega lista. Oddaja učnega lista v spletno učilnico.
 5. Algoritmično razmišljanje – spletne aplikacije in izobraževalne igre (ZIPUG)
  Aktivnost KV: Aktivnosti po postojankah in reševanje nalog (opravljeno s prisotnostjo na vajah).
  Projektna naloga 1: UN, učni cilji in izbira aktivnosti z izbrano aplikacijo, učni list za učence.
 6. Programiranje Scratch in alternative (ScratchJRBlockly, Appinventor …)
  Aktivnost KV3: Realizacija izbrane naloge. Objava postopka kreiranja z navodili in razlago naloge v e-portfelju. Povezava do projekta v Scratch-u (oz. Blocly, Appinventor ali ScratchJR projekta).
 7.  Multimedija (2 termina)
  Grafika (R,V):
  · ponovitev grafike iz UPO (grafični formati, modeli, animacija, PO)
  · uporaba pri poučevanju
  · Gimp, Krita, Inkscape, Photoscape (Photoscape X za Win 10 ali MAC), Photofiltre (sio podpora)
  Zvok in video:
  · osnovne lastnosti zvoka in videa
  · programska oprema za video
  · uporaba pri poučevanju
  Aktivnost KV4: ROID – potrebe v praksi (slikanje/snemanje dogodkov, brošure, plakati, obvestila, šolski časopis), medpredmetno sodelovanje. Objava reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.
  Aktivnost KV5: Načrt in izvedba “stop motion” videa oziroma animacije, obdelava in objava.
  Projektna naloga 2: Priprava videoposnetka z razlago izbrane teme iz RA in dodanimi vprašanji med predvajanjem, objava v Arnes video portal, nadgradnja s h5p interaktivnostmi v Arnes spletu in objava v e-portfelju.
 8. Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku: V parih pripravite in objavite nalogo za učence, ki bo vključevala delo z oblačnimi storitvami (Office 365). Zapišite operativne učne cilje, nalogo za učence in predvideno rešitev.
  (Alternativa: individualno delo: rešite xlsx naloge v spletni učilnici in oddajte rešitve).
  Aktivnost KV6: Cilji UN, potrebe v praksi, medpredmetno sodelovanje, možne posodobitve. Objava reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.
  Projektna naloga 3: UN, učni cilji, priprava lastne aktivnosti za delo z Office 365 v povezavi s sodelovalnim učenjem, preverjanje znanja za učence.
 9. Računalniška omrežja, oblačne storitve in sodelovanje:
  · enotna identifikacija (MDM, AAI)
  · Arnes splet
  · spletna učilnica, Moodle Mobile
  · oblačne storitve (OneDrive, Arnes mapa, Google Drive)
  · Office 365
  Aktivnost KV7: ROID – potrebe v praksi: spletna stran šole, spletna učilnica in oblačne storitve. Raziskovanje prakse (5 izbranih šol, kaj imajo – gede na info na spletu ALI 2 šoli – obisk in intervju). Objava analize in reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.
 10. Spletno učno gradivo in formativno preverjanje znanja
  · tehnologija kot pripomoček
  · Microsoft OneNote ali Class Notebook – prilagojen za delo v razredu (dostop z Office 365 in Uni Lj ID), Google za učiteljee-urejevalnikeXeCute,
  · Formative, H5P, Plickers, Kahoot, Quizizz
  Projektna naloga 4: Priprava tematskega sklopa iz izbranega UN in nalog za preverjanje znanja z IKT
 11. e-šolstvo:
  · E-asistent
  · Lopolis
  Aktivnost KV8: Vrednotenje in refleksija, objava v e-portfelju.
 12. Projektno delo: priprava e-portfelja za oddajo v ocenjevanje
  Pridobivanje povratnih informacij, usmerjanje, mentoriranje
 13. Projektno delo: priprava e-portfelja za oddajo v ocenjevanje
  Pridobivanje povratnih informacij, usmerjanje, mentoriranje
(Skupno 964 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost