Letni delovni načrt

Predviden vsebinski in terminski razpored dela v letnem semestru 2018/19

Teme – klinične vaje:

 1. Uvodna ura
  Predstavitev dela pri predmetu, obveznosti študentov.
  Projektno, problemsko učno delo.
 2. Učni načrti in pregled PO za poučevanje RA
  Računalništvo, 3. triletje
  NIP NRA, 2. triletje
  Aktivnost KV1: študent pripravi kratek opis izbrane PO glede na izbran tematski sklop poučevanja računalništva. Objava v e-portfelju.
 3. Varnost na spletu: Ovrednotenje izbranega gradiva iz Safe.si
  Aktivnost KV2: Digitalni odtis in digitalna identiteta učenca in vloga učitelja RA pri tem, učitelja in starša – reflektivno razmišljanje. Objava v e-portfelju.
 4. Računalništvo brez računalnika
  · namizne igre
  · karo papir, sledenje navodilom v prostoru
  · vidra, bober
  Aktivnost KV: Aktivnosti po postojankah in reševanje nalog (opravljeno s prisotnostjo na vajah).
 5. Algoritmično razmišljanje – spletne aplikacije in izobraževalne igre (ZIPUG)
  Aktivnost KV: Aktivnosti po postojankah in reševanje nalog (opravljeno s prisotnostjo na vajah).
  Projektna naloga 1: UN, učni cilji in izbira aktivnosti z izbrano aplikacijo, učni list za učence.
 6. Programiranje Scratch in alternative (ScratchJRBlockly, Appinventor …)
  Aktivnost KV3: Realizacija izbrane naloge. Objava postopka kreiranja z navodili in razlago naloge v e-portfelju. Povezava do projekta v Scratch-u (oz. Blocly, Appinventor ali ScratchJR projekta).
 7.  Multimedija (2 termina)
  Grafika (R,V):
  · ponovitev grafike iz UPO (grafični formati, modeli, animacija, PO)
  · uporaba pri poučevanju
  · Gimp, Krita, Inkscape, Photoscape (Photoscape X za Win 10 ali MAC), Photofiltre (sio podpora)
  Zvok in video:
  · osnovne lastnosti zvoka in videa
  · programska oprema za video
  · uporaba pri poučevanju
  Aktivnost KV4: ROID – potrebe v praksi (slikanje/snemanje dogodkov, brošure, plakati, obvestila, šolski časopis), medpredmetno sodelovanje. Objava reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.
  Aktivnost KV5: Zajem videa in zvoka s telefonom oz. tablico (delo na terenu: fakulteta in okolica fakultete), obdelava in objava.
  Projektna naloga 2: Priprava videoposnetka z razlago izbrane teme iz RA in dodanimi vprašanji med predvajanjem, objava v TedEd, Edpuzzle … in v e-portfelju.
 8. Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku: V parih pripravite in objavite nalogo za učence, ki bo vključevala delo z oblačnimi storitvami. Zapišite operativne učne cilje, nalogo za učence in predvideno rešitev.
  · word, xlsx
  · office 365
  Aktivnost KV6: Cilji UN, potrebe v praksi, medpredmetno sodelovanje, možne posodobitve. Objava reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.
  Projektna naloga 3: UN, učni cilji, priprava lastne aktivnosti za delo z office 365 v povezavi s sodelovalnim učenjem, preverjanje znanja za učence
 9. Računalniška omrežja, oblačne storitve in sodelovanje:
  · enotna identifikacija (MDM, AAI)
  · Arnes splet
  · spletna učilnica, Moodle Mobile
  · oblačne storitve (Arnes mapa, Google Drive, OneDrive)
  · Office 365
  Aktivnost KV7: ROID – potrebe v praksi: spletna stran šole, spletna učilnica in oblačne storitve. Raziskovanje prakse (5 izbranih šol, kaj imajo – gede na info na spletu ALI 2 šoli – obisk in intervju). Objava analize in reflektivnega razmišljanja v e-portfelju.
 10. Spletno učno gradivo in formativno preverjanje znanja
  · tehnologija kot pripomoček
  · e-urejevalnik, NearpodGoogle za učitelje, eXeCute
  · Formative, H5P, Plickers, Kahoot, Quizizz
  Projektna naloga 4: Priprava tematskega sklopa iz izbranega UN in nalog za preverjanje znanja z IKT
 11. e-šolstvo:
  · E-asistent
  · Lopolis
  Aktivnost KV8: Vrednotenje in refleksija, objava v e-portfelju.
 12. Projektno delo: priprava e-portfelja za oddajo v ocenjevanje
  Pridobivanje povratnih informacij, usmerjanje, mentoriranje
 13. Projektno delo: priprava e-portfelja za oddajo v ocenjevanje
  Pridobivanje povratnih informacij, usmerjanje, mentoriranje
(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)