Kategorija: PN1

pn1

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za pomoč pri oblikovanju in načrtovanju obravnave določene vsebine iz učnega načrta za računalništvo sem si pomagala s ChatGPT-jem. Pogovor z LLM (ChatGPT): Pogovor z LLM © 2024 by Ameli K. Ulčnik is licensed under CC BY-NC-ND 4.0  Obravnavana...

Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Pri izbiri teme za obravnavo v okviru učnega načrta za računalništvo, sem se odločila za Obdelavo podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije. Namen projekta je uporabiti učni načrt kot osnovo za komunikacijo z izbranim...

.

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za prvo projektno nalogo sem pripravil učno pripravo za temo Osnove računalništva in informatike, ki se jo obravnava v 9. razredu, pri predmetu Multimedija. Obravnava snovi je bila razpeta čez 4 šolske ure, oziroma...

Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za temo iz učnega načrta izbirnega predmeta multimedija, ki si ga učenci lahko izberejo v 9. razredu osnovne šole sem si izbral programiranje. Programiranje sicer v nobenem izmed 3. izbirnih predmetov (urejanje besedil, računalniška...

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

V svoji projektni nalogi, sem želel sestaviti učni načrt pri predmetu računalništvo s pomočjo izbranega velikega jezikovnega modela (LLM). V načrtu želim pokrivati osnovno uporabo MS Excel-a in razložiti zakaj je koristno to znanje...

Dostopnost