Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za temo iz učnega načrta izbirnega predmeta multimedija, ki si ga učenci lahko izberejo v 9. razredu osnovne šole sem si izbral programiranje. Programiranje sicer v nobenem izmed 3. izbirnih predmetov (urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija) ne spada med obvezne vsebine, ampak med dodatne vsebine, ki so v učnem načrtu (naveden spodaj) označene z zvezdico. Osebno se mi zdi, da učenci pridobijo veliko znanja o programiranju posredno z učenjem pri drugih predmetih, ki spodbujajo logično mišljenje (matematika, slovenščina), hkrati pa kot družba vedno bolj napredujemo proti svetu, kjer bo mišljenje in veščine, ki jih pridobimo s programiranjem, zelo pomembne. V nadaljevanju bom predstavil učni načrt, ki sem ga oblikoval s pomočjo LLM-ja Chat-GPT 3.5. Pogovor je dostopen preko spletne povezave https://chat.openai.com/share/7cdb8ee3-88af-4801-b998-2d8a23e5630a.

Teacher, information and computer science, programming, infomatics, iSchool, University of Washington, Seattle, Washington, USA” by Wonderlane is licensed under CC BY 2.0.

Učni načrt za Programiranje v Izbirnem predmetu Multimedija (9. razred)

Učni cilji:

 1. Učenci bodo sposobni napisati algoritem za reševanje zahtevnejšega problema.
 2. Učenci bodo znali izdelati in spreminjati računalniški program z zanko in vejicami

Operativni cilji:

 1. Napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar njim znan in razumljiv problem.
 2. Izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejicami.

Seznam programske opreme in aplikacij:

 1. Scratch: Primeren za začetnike, omogoča vizualno programiranje.
 2. Python (IDLE): Uporabimo ga za pisanje in izvajanje Python programov.
 3. Code.org: Ponuja številne interaktivne vaje za učenje osnov programiranja.

Aktivnosti za usvajanje učnih ciljev:

 1. Uvod v osnove programiranja (2 uri):
  • Predstavitev konceptov programiranja.
  • Osnove uporabe programske opreme.
  • Primeri preprostih algoritmov.
 2. Delo s Scratchom (4 ure):
  • Učenci bodo ustvarili animacijo ali interaktivno igro s pomočjo Scratcha.
  • Spoznavanje z osnovnimi bloki in zankami v Scratchu.
  • Naloga: Napišite algoritem za premikanje lika v igri.
 3. Učenje Pythona (6 ur):
  • Uvod v Python in osnovne sintakse.
  • Uporaba zank in vejic v Pythonu.
  • Naloga: Spremenite program, da bo uporabljal zanko ali vejico za izboljšanje učinkovitosti.

Preverjanje pridobljenega znanja:

 1. Praktični projektni izziv (4 ure):
  • Učenci bodo imeli nalogo, da samostojno razvijejo majhen projekt s pomočjo naučenih konceptov.
  • Mentor bo ocenjeval njihovo sposobnost uporabe zank in vejic ter razumevanje algoritmov.
 2. Pisni preizkus (2 uri):
  • Kratka vprašanja in naloge, ki preverjajo razumevanje osnov programiranja, zank in vejic.
 3. Predstavitev projekta (2 uri):
  • Učenci bodo predstavili svoje projekte pred razredom.
  • Mentor in sošolci bodo ocenili kreativnost, uporabo zank in vejic ter splošno delovanje projekta.

Evalvacija:

Kot vemo, umetna inteligenca napreduje iz dneva v dan. Glede na stvari, ki so me zanimale, se mi zdi, da mi je LLM posredoval zelo bogat in kreativen odgovor. Vidi se, da je že celo zastonj verzija Chat-GPT 3.5 zelo uporabna pri snovanju učnega načrta za temo programiranje. Verjetno bi za podoben osnutek učnega načrta sam potreboval vsaj nekaj ur, tako pa sem z nekaj truda pri zastavljanju vprašanja, dobil zelo soliden učni načrt v par minutah. Aktivnosti, ki jih Chat-GPT predlaga tako za razlago snovi, kot za preverjanje znanja so zelo kreativne. Posebej mi je bila všeč ideja za praktični projektni izziv, s katerim bi učence lahko dodatno spodbudili h kreativnemu razmišljanju, pri programiranju. Edina stvar, na katero bi mogel bolj popaziti je časovni okvir izvedbe vsebin, saj je število ur omejeno. Vselej se mi zdi, da je učni načrt dobro zasnovan in ne vidim neke potrebe po kakršnihkolih konkretnih popravkih.

Viri

Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt. (2002). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost