Avtor: Tia Vrhovec

PROJEKTNA NALOGA 4: SPLETNO UČNO GRADIVO IN INFORMATIVNO PZ

Za vsebinski sklop sem si izbrala izdelavo enostavne spletne strani, ki je namenjen učencem tretje triade pri izbirnem predmetu Računalništvo. Spletno učno gradivo in kviz za preverjanje znanja se nahaja na: Izdelava spletne strani....

PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

Dandanes ima računalništvo vedno večjo vlogo, tako v prostem času kot tudi med izobraževanjem. Učenci vedno več uporabljajo računalnike tudi pri drugih predmetih, za npr. delanje seminarske naloge, predstavitev, iskanje virov, itd. Z uporabo...

PROJEKTNA NALOGA 2: MULTIMEDIJA

Izbrala sem si temo programiranje v Scratchu, za učence tretje triade (9. razred). Operativni učni cilji Učenci: znajo rešiti enostaven problem z uporabo zanke glede na sestavljene ukaze presodi, kdaj se bo izvedla vsebina...

KV8: E-ŠOLSTVO

Testirala sem Lo.Polis in e-Asistent. V Lo.Polisu sem testirala modul Dnevnik, Redovalnica, Oddelek in Načrtovanje dela. V eAsistentu sem sem pa testirala module eDnevnik, eRedovalnica in Letna priprava. Namen modulov V eAsistentu in Lo.Polisu...

Dostopnost