KV6: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI

Učni načrt

V drugem triletju spada oblikovanje besedil in delo s podatki pod sklop podatki. Učenci razlikujejo med podatkom in informacijo, razumejo, da obstajajo podatki v različnih pojavnih oblikah, znajo strukturirane podatke zapisati v tabele z vrasticami in stolpci, itd.

V tretjem triletju ta tema spada pod urejanje besedil. Učenci znajo z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati, z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo, našteti različne načine zapisa podatkov, predstaviti informacijo z več podatki, itd.

Medpredmetno povezovanje

Urejanje besedil lahko povežemo z različnimi predmeti. Na primer v urejevalniku besedil lahko urejamo matematične enačbe, potence, korene, itd. Podobno lahko pri kemiji in fiziki. Lahko pa povežemo tudi z slovenščino, tako da tekst oblikujejo in popravijo napačne stvari v besedilu, podobno pri angleščini. Urejanje besedil lahko povežemo tudi z likovno vzgojo, ko shranijo sliko, vstavijo v besedilo, itd.

Aktualizacija

Glede aktualnosti je po mojem mnenju za vsakodnevno uporabo najbolj primerna Office 365. Besedila bi pa lahko tudi na spletu urejali, da bi se naše delo sproti shranjevalo. Ko bi uporabljali storitve, kjer lahko učenci skupaj preurejajo dokument (npr. Google docs) bi jim bilo to še bolj zanimivo in bi imeli večjo motivacijo.

Potrebna znanja

Učenci potrebujejo nadgrajena znanja kako uporabti Word, PowerPointa, saj jih večina že zna neke osnovne stvari, ampak pri sem jim po mojem mnenju pri težavnješih stvareh zatakne. Znati bi morali tudi uporabljati delo z oblačnimi storitvami, uporaba spletnega brskalnika in imeti osnovno znanje angleščine, ker je veliko programov v angleščini. Pridobili bi tudi druga znanja, kot npt. razlikovanje programske in strojne opreme računalnika, pošiljati in odgovoriti na sporočila prek elektronske pošte, itd.

Delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno_brez predelav 4.0 Mednarodna.

This image has an empty alt attribute; its file name is Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg-1.png

Viri

Krajnc, R. (2013) Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 1.6.2021 iz https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja