Projektna naloga 1: Algoritmično mišljenje

Definicija: Študent izbere temo iz učnega načrta za 2. triletje, (NIP NRA) iz področja računalniškega mišljenja. Pripravi eno do dve učni uri za izbrano učno enoto. Za izbrano enoto zapiše operativne učne cilje ter poišče in ustrezno pripravi aktivnosti z izbrano aplikacijo za usvajanje učnih ciljev ter učni list za učence, s katerim bodo učenci svoje znanje utrdili in/ali preverili.

Zahteve:

  • celotna objava kot prispevek v spletnem mestu z ustreznimi povezavami na izbrano gradivo,
  • učni list, s katerim učenci utrdijo in/ali preverijo svoje znanje (pdf ali doc/x),
  • zapisani operativni učni cilji in umeščeni v ustrezen vsebinski sklop učnega načrta,
  • objava aktivnosti za usvajanje učnih ciljev ter postopek izvedbe aktivnosti (povezave do uporabljenih spletnih aktivnosti in iger, navodila za učitelja, katere aktivnosti rešijo učenci (npr. koliko stopenj)),
  • obvezne vse povezave do uporabljenih virov in gradiv.

Kriterij vrednotenja: 

  • ustreznost oblike in umeščenosti objave [1],
  • učni cilji (primernost, operativnost, povezanost z izbrano aktivnostjo) [1],
  • primernost izbranih aktivnosti za realizacijo ciljev [2],
  • celovitost in vsebinska ter oblikovna ustreznost postopka za izvedbo aktivnosti (ciljni publiki primerno) [3],
  • vsebinska in oblikovna ustreznost učnega lista za učence (s poudarkom na celoviti pokritosti zastavljenih učnih ciljev ter oblikovni ustreznosti za ciljno publiko) [3].

Priporočeni viri:

(Skupno 476 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost