Projektna naloga 1: Agoritmično razmišljanje

Definicija: Študent izbere temo iz učnega načrta za 2. triletje, (NIP NRA) iz področja algoritmičnega razmišljanja. Za izbrano temo zapiše operativne učne cilje ter poišče in ustrezno pripravi aktivnosti z izbrano aplikacijo za usvajanje učnih ciljev ter učni list za učence, s katerim bodo učenci svoje znanje utrdili in/ali preverili.

Zahteve:

  • celotna objava kot prispevek v spletnem mestu z ustreznimi povezavami na izbrano gradivo,
  • učni list, s katerim učenci utrdijo in/ali preverijo svoje znanje (pdf ali doc/x),
  • zapisani operativni učni cilji in umeščeni v ustrezen vsebinski sklop učnega načrta,
  • objava aktivnosti za usvajanje učnih ciljev ter postopek izvedbe aktivnosti (povezave do uporabljenih spletnih aktivnosti in iger, navodila za učitelja, katere aktivnosti rešijo učenci (npr. koliko stopenj)),
  • obvezne vse povezave do uporabljenih virov in gradiv.

Kriterij vrednotenja: 

  • ustreznost oblike in umeščenosti objave [1],
  • učni cilji (primernost, operativnost, povezanost z izbrano aktivnostjo) [1],
  • primernost izbranih aktivnosti za realizacijo ciljev [2],
  • celovitost in vsebinska ter oblikovna ustreznost postopka za izvedbo aktivnosti (ciljni publiki primerno) [3],
  • vsebinska in oblikovna ustreznost učnega lista za učence (s poudarkom na celoviti pokritosti zastavljenih učnih ciljev ter oblikovni ustreznosti za ciljno publiko) [3].

Priporočeni viri:

(Skupno 282 obiskov, današnjih obiskov 1)