Avtor: Tia Vrhovec

KV4: MULTIMEDIJA IN ROID

ROID je oseba za IKT na šoli. Pozna delovanje računalnikov, tiskalnikov, interaktivnih tabel, itd. in učiteljem pomaga, če česa ne znajo. Potrebuje teoretično in praktično znanje iz razno raznih področij računalništva. Pomembno je, da...

KV1: PREDSTAVITEV

Umestitev v učni načrt Tematski sklop predstavitev spada pod izbirni predmet Računalništvo področje Multimedije. Splošni cilji predmeta Računalništvo: spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;pridobivajo temeljna znanja, spretnosti...