PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

V svoji projektni nalogi, sem želel sestaviti učni načrt pri predmetu računalništvo s pomočjo izbranega velikega jezikovnega modela (LLM). V načrtu želim pokrivati osnovno uporabo MS Excel-a in razložiti zakaj je koristno to znanje v vsakodnevnem življenju. Načrt naj bi obsegal 5 – 8 šolskih ur, primeren pa je za učence zadnje triade (7, 8, 9-ti razred).

Načrt je bil pripravljen s pomočjo ChatGPT, celoten pogovor pa lahko najdete na tej povezavi.

Najin učni načrt bo zajemal:

 • Operativne učne cilje
 • Izbrano programsko opremo oz. aplikacije
 • Navodila za izvedbo aktivnosti, s katerimi bodo učenci osvajali učne cilje
 • Naloge za ocenjevanje znanja

Pred izvajanjem učnega načrta se upošteva, da imajo učenci osnovno znanje o uporabi računalnika, tipkovnice in miške ter poznavanje koncepta tabele.

Operativni učni cilji

Pri učenju Excela je pametno, da si zastavimo nekaj učnih ciljev. Slednji nam koristijo pri vodenju ur in opisujejo sklop snovi, ki jo je potrebno predelati.

 • Poznavanje uporabniškega vmesnika Microsoft Excel
 • Zmožnost ustvarjanja nove preglednice in vstavljanja podatkov
 • Zmožnost uporabe osnovnih funkcij, kot so SUM, AVERAGE, MIN,..
 • Zmožnost ocenjevanja uporabe Excela v vsakodnevnih situacijah

Kot že prej omenjeno, se učni načrt navezuje na uporabo aplikacije MS Excel zaradi naslednjih prednosti:

 • Zelo pregleden za uporabo
 • Pogosto uporabljen v poslovnih okoljih, kar lahko koristi učencem v prihodnosti
 • Tesno povezan z drugimi programi kot so Word in PowerPoint, kar omogoča preprosto izmenjavo podatkov pri projektnem delu
 • Brezplačna uporaba, katero zagotavlja mreža Arnes
 • Veliko prostodostopnih virov za učenje izven šole

Pomembno je tudi omeniti, da obstaja več podobno namenskih aplikacij kot sta Calc in WPS Spreadsheets vendar nista dostopna v slovenskem jeziku in sta malo manj poznana.

Aktivnosti

Prva ura je namenjena predstavitvi samega programa in njegove uporabnosti. Podamo primere, kjer se Excel uporablja (planiranje izletov, razporedi dela / odsotnosti, vodenje zaloge). Ob razlagi tudi pokažemo kakšen primer, kot recimo spodnja datoteka.

Tajska © 2024 by Jure Željko is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Potem odpremo prazno datoteko in razložimo osnovne pojme kot so celica, vrstica, stolpec. Ob razlagi tudi vnesemo preproste podatke, kot so števila do 10 ali različni datumi. Te podatke tudi učenci sami vstavljajo in raziskujejo načine vstavljanja.

Naslednji dve uri sta namenjeni delu v parih, kjer vsak par vstavi lastne informacije kot so starost, teža, višina in z uporabo osnovnih funkcij tabelirajo povprečja, vsote, najvišje vrednosti. Poleg lastnih si zmisljijo tudi informacije za druge, da vidijo uporabo funkcij na večjem naboru informacij.

Tretja in četrta ura sta namenjeni samostojnemu reševanju nalog.

Dodatne ure so namenjene ponovitvi snovi in razlage osnovnih konceptov, za tiste, ki jih še niso osvojili.

Zadnja ura je namenjena preverjanju znanja, kjer vsak dobi dokument, ki ga preuredi v skladu z navodili.

Spodaj je tudi naveden primer naloge in testnega ocenjevanja:

Priloga_Učni_Načrt_Excel © 2024 by Jure Željko is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Ocena uporabe LLM

Pri pisanju projektne naloge mi uporaba LLM-ja ni ustvarjala večjih ovir, saj sem že v preteklosti ChatGPT veliko uporabljal. Pojavi se težava v dostopanju sodobnejših informacij in filtriranje ponavljajočih se informacij. Pomembno je tudi vsak sklic na vir podrobneje preveriti, saj kdaj črpa informacije iz dvomljivih virov. Kot orodje za pomoč pri sestavi učne ure ali načrta se mi zdi zelo koristen, sploh pri navajanju aktivnosti in iskanju informacij. Uporabljam ga tudi kot orodje za viharjenje možganov (brainstorming), še posebej za sestavljanje nalog.

Viri

Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt. (2002). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost