Avtor: LD

PN4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije.

Za to projektno nalogo sem se odločil pripraviti FPZ za učence 4. razreda pri NIP računalništvo. To preverjanje znanja služi kot PI učencem in učitelju. Trajalo naj bi 45 min. Učni cilji Učenci: Preverjanje...

PN2: UČNO GRADIVO ZA RAZVOJ RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA (2. triletje)

V tej projektni nalogi sem pripravil učno gradivo za razvijanje računalniškega mišljenja pri NIP Računalništvo (2. triletje osnovne šole). Učenci spoznavajo pojem ALGORITEM. Operativni učni cilji Učenci: Navodila za izvedbo aktivnosti (90 min –...

.

PN1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM

Za prvo projektno nalogo sem pripravil učno pripravo za temo Osnove računalništva in informatike, ki se jo obravnava v 9. razredu, pri predmetu Multimedija. Obravnava snovi je bila razpeta čez 4 šolske ure, oziroma...

Dostopnost