Reflesija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neovezni izbirni predmet?

Računalništvo se tekom let vedno bolj razvija in postaja vedno večji vsakdan našega življenja. V slovenskih osnovnih šolah se računalništvo pojavi samo kot izbirni predmet v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju kot neobvezni izbirni predmet, v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju pa kot obvezni izbirni predmet. To pomeni, da predmet računalništvo v osnovni šoli ni obvezen niti eno leto. Moje mnenje je, da bi se moral računalništvo kot obvezen predmet uvesti že v 2. triadi in bi moral biti enakovreden drugim predmetom, saj je pomembno, da se tudi učenci že od začetka zavedajo, da obstajajo razne nevarnosti in pasti interneta, da vedo kako deluje računalnik in najpomembnejše, da se naučijo algoritmičnega razmišljanja. Trenutno, ko pa ni obvezni predmet, se mi zdi problem pri izbirnih predmetih to, da se zelo malo učencev odloči za to (kot npr. za šport ali gospodinjstvo), saj znajo biti predmeti zelo monotoni, ker je velikokrat snov prikazana na ne zanimiv način. Posledično smo tudi v zelo zaostanku z ostalimi evropskimi državami kot so npr. Velika Britanija, Francija, Poljska…, saj učenci odhajajo iz osnovne šole samo z znanjem o računalništvu iz raznih predavanj o varnosti interneta, kar pa je čisto premalo znanja.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulom) in kako?

Seveda, učitelji lahko razvijajo računalniško mišljenje skladno s kurikulom z raznimi aktivnostimi, ki smo jih tudi mi izvajali skozi šolsko leto. V drugi triadi, bi lahko učitelji začeli s pomočjo Vidre oz. Računalništvo brez računalnika, saj bi bilo to učencem zelo zanimivo in bi jih pritegnilo, da bi tudi v tretji triadi izbrali ta predmet. V tretji triadi pa bi lahko uporabljali razne programe, ki tudi programiranje prikažejo na zelo zabaven način (Kodu, Pišek, Scratch). Tudi se mi zdi, da lahko osnovno teorijo o računalniku, strojni opremi, programski opremi itd. prikažemo na zanimiv način, preko raznih iger, kvizov. Ni potrebno, da je celotni predmet v samo frontalni učni obliki. 

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Predmet računalništvo naj bi učili učitelji računalništva. Ker je začelo primanjkovati kadra za ta predmet, temu ni več tako. Zdaj lahko učijo ta predmet tudi drugi učitelji, tudi če nimajo pravih kompotenc za to. Učijo lahko tudi računalničarji, ki pa nimajo nobenega pedagoškega ozadja. 

Moje mnenje je, da se mora to spremeniti, saj drugi učitelji niso primerno za to, da bi poučevali otroke o računalništvu, če sami niso izobraženi za to. Lahko se zgodi, da učitelji ne znajo razložiti nečesa ali pa tudi sami prikažejo ne zanimanje za ta predmet, kar se lahko prenese tudi na otroke. Učitelj računalništva bi moral biti nekdo, ki je usposobljen in izobražen za to, ki ve kako predstaviti snov učencem na zanimiv način in o sami snovi veliko ve. Pomembno je tudi, da je učitelj seznanjen z aktualnimi zadevami, da ne predava o zastarelih stvareh. Na ta predmet bi se tudi moralo gledati enakovredno kot na ostale npr. matematiko, angleščino, slovenščino, kar pa se po mojem mnenju trenutno ne, saj dvomim, da bi šola dala drugega učitelja učiti predmet slovenščina, če nima ustreznih kompotenc.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti (oz. ROID) je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije. Učiteljem svetuje in jim pomaga pri uporabi IKT, prav tako skrbi za pravilno delovanje strojne in programske opreme na osnovni šoli. ROID ni ne serviser, ne vzdrževalec opreme, ampak le koordinator. 

Kaj bi vi spremenili?

Spremenila bi to, da bi bilo Računalništvo obvezni predmet že od 2. triade naprej, saj tehnologija se vsako let bolj razvija, otroci so tudi že od malega v stiku z njo. Zdi se mi tudi prav, da bi postal enakovreden predmet kot so ostali predmeti, saj je enako pomemben. Učni načrt za 2. triado bi okvirno pustila takšnega kot je, da ima še vedno poudarek na računalniškem mišljenju, vendar bi bilo pomembno, da bi bilo poudarjeno to, da mora učitelj otroku prikazati to računalništvo na prijazen in zanimiv način, da si pomaga z zgoraj navedeno Vidro oz. Računalništvo brez računalnika. V 3. triadi bi pa preuredila celotni učni načrt, saj so samo poudarki na programih, ki jih uporabljamo pri vsakdanji rabi, pri tem pa se ne razvija računalniško mišljenje, ki je zelo pomembno. 

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini naj bi bil le-ta namenjen?

Uvodni predmet iz računalništva bi naredila že za učence 4. razreda torej na začetku druge triade. Pomembno se mi zdi, da bi jim sprva vse to pokazali preko poučne družabne igre, lahko tudi kakšne na spletu. Pomagali bi si lahko z Računalništvo brez računalništva, saj se mi zdi super, ker je primeren za začetnike kot tudi za napredne učence. Vse je odvisno samo od katere teme izberemo. Super se mi tudi zdi, da lahko vsako temo prilagodimo tako, da je poudarek na računalniškem mišljenju. Še posebej bi izpostavila igro Otok zakladov, ki se mi zdi idealna za otroke. Po igri bi pa lahko še sledila razlaga, kje ima to podobnost pri računalništvu.

VIRI:

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Lokar, M. (2007)  Vloga in pomen ROID https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/lokar-ROID_SIRIKT07.pdf

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost