Refleksija na položaj predmeta računalništvo v osnovnih šolah

V tej objavi bom govorila o položaju predmeta Računalništvo v osnovnih šolah in njegovi izbirnosti, učiteljih, ki poučujejo računalništvo, ter predlagala ideje, ki bi lahko izboljšale poučevanje tega predmeta.

Kaj menite o položaju predmeta računalništvo na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet?

Sam položaj računalništva v osnovnih šolah ni ravno dober. Računalništvo si lahko učenci izberejo kot neobvezni izbirni predmet v drugi triadi in kot obvezni izbirni predmet v tretji triadi. Če si ga ne izberejo ne v drugi in ne v tretji triadi, končajo osnovno šolo brez znanja računalništva. To je ena od veščin, ki bi jo morali učenci spoznati, saj jo bodo v življenju zelo potrebovali, še posebej zdaj, ko se tehnologija zelo hitro razvija. Menim, da bi morali osnovna znanja IKT vključiti v vse predmete, ker bi se tako postopoma naučili uporabe računalnika. Najbolje bi bilo pričeti s obveznim poučevanjem računalništva v 4. razredu, ko so učenci že dovolj zreli za samo delo z računalnikom in si že znajo predstavljati bolj abstraktne stvari. V 4. razredu bi se srečali z osnovami kot so zgradba računalnika, delovanje računalnika, varnost in pasti na spletu, digitalna pismenost in preprostimi računalniškimi koncepti, ki bi jih lahko spoznavali preko aktivnosti iz Vidre (računalništvo brez računalnika). V višjih razredih bi se ukvarjali s težjimi temami kot npr. programiranje.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulum) in kako?

Učitelji razvijajo računalniško mišljenje pri učencih preko različnih gradiv oz. okolij, kot npr. Vidra, Scratch, Code.org, Pišek ter drugimi aktivnostmi, ki jih spoznajo na izobraževanjih(Center za nadaljnje izobraževanje, Vseživljenjsko učenje). Dodatna učna gradiva pa lahko poiščejo na Moodle spletni strani Lokar.

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Računalništvo bi praviloma moral učiti učitelj računalništva, ki pozna teme oz. učne sklope iz učnega načrta tega predmeta. Je pa problem v tem, da zaradi primanjkovanja kadra učijo ta predmet računalnikarji, ki pa nimajo pedagoške izobrazbe. Zato se mi zdi pomembno, da se to spremeni, saj lahko s tem naredimo škodo učencem, če jih bo poučeval nekdo, ki jim ne bo znal približati vsebin računalništva oz. ne bo znal podajati znanja na učencem razumljiv način. Torej sem mnenja, da mora imeti učitelj ustrezno pedagoško izobrazbo na področju računalništva, da bi lahko poučeval učence.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID – organizator informacijskih dejavnosti je v šoli načrtovalec ter glavni svetovalec vodstvu in uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Njegova glavna naloga je predvsem učiteljem svetovati in pomagati pri uporabi IKT ter jih občasno obveščati o novostih in spremembah. Po potrebi ROID tudi administrira računalniško omrežje, skrbi za pravilnost delovanja strojne in programske opreme ter rešuje vsakodnevne uporabniške težave. Praviloma je ROID tudi učitelj računalništva, vendar v šolah srečamo tudi ROID-e, ki nimajo te izobrazbe oz. niso specializirani za to delovno mesto.

Kaj bi vi spremenili?

Spremenila bi to, da bi predmet računalništva postal obvezni izbirni predmet v drugi triadi, da bi se čim prej naučili uporabljati računalnike kot tudi programe za urejanje besedila, izdelavo predstavitev,… Digitalna tehnologija se vedno hitreje razvija, zato je nujno, da se naredi ta preskok. Poleg tega bi v učnem načrtu predmeta Računalništvo za tretjo triado dodala še sklop o računalniškem razmišljanju, da bi učenci to znanje nadgrajevali naprej. Hkrati pa bi dodala še sklop o umetni inteligenci, kjer bi se učenci naučili pravilne rabe ChatGPT-ja in na kaj moramo paziti, ko ga uporabljamo. To se mi zdi pomembno, saj je ChatGPT velikokrat nezanesljiv, kar pa se morajo učenci zavedati oz. morajo znati kritično razmišljati o podatkih, ki jim posreduje ChatGPT. Se pa mi zdi prav, da ga znajo uporabljati, saj jim lahko olajša delo ali pa celo pomaga.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Za uvodni predmet iz računalništva bi se mi zdele najbolj primerne vsebine iz računalniškega mišljenja, da bi učenci videli, da ni predmet računalništva samo uporaba računalnika in njegovih programov, ampak da nas lahko nauči razmišljanja, s katerim bi znali rešiti tudi vsakdanje probleme. Pri tem uvodnem predmetu bi uporabili vsebine iz Vidre. Ta uvodni predmet bi bil namenjen učencem 4.razreda osnovne šole.

Viri

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost