PN3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Z to nalogo sem si izbral medpredmetno povezavo med geografijo in UBE na temo delo s podatki, natančneje z državami Evrope, njihovimi glavnimi mesti, velikostjo, številu prebivalcev in gostoto poselitve. Učenci bodo delali z Excelom in OneDrive-om – programoma storitve Office 365.

Umestitev

Učno uro bi izvedel v 7. razredu osnovne šole, ko pri geografiji obravnavajo Evropske države. Prva učna ura bi potekala med uro UBE, saj so za aktivnosti potrebni računalniki. Ura poročanja in primerjanja rezultatov bi potekala drugo uro, pri geografiji, zato bi bilo idealno, da bi ti dve uri bili na urniku ena za drugo.

Operativni cilji

Geografija:

 • Učenci znajo našteti vsaj 20 Evropskih držav
 • Učenci primerjajo velikosti evropskih držav
 • Učenci primerjajo število prebivalcev evropskih držav
 • Učenci znajo izračunati gostoto poselitve s podatkoma o velikosti države in številu prebivalcev

UBE:

 • Učenec pozna osnovne funkcije Excela
 • Učenec zna ustvariti pregledno tabelo v Excelu
 • Učenec v Excelu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz
 • Učenec zna datoteko naložiti v OneDrive in poišče in prebere datoteke ostalih učencev

Metode in oblike dela

Metode:

 • Metoda razlage,
 • Metoda demonstracije,
 • Metoda branja in dela s tekstom,
 • Metoda pogovora

Oblike:

 • frontalna,
 • delo v dvojicah,
 • delo v skupini

Opis aktivnosti

Prva ura bi potekala med uro UBE v računalniški učilnici. Na začetku ure učencem na kratko predstavim vse, kar bodo v naslednjih dveh urah delali. Nato jih popeljem skozi osnove Excela. Razkažem jim strukturo excela, povem kaj je celica, kaj vrstica, stolpec in kje je vrstica za vpis funkcij ter kako sestavimo pregledno tabelo. Razložim jim glavne funkcije, ki jih morajo poznati za opravljanje nalog te ure, kar pomeni še, kako določiti vrednost celice kot vsoto, razliko, produkt ali količnik ostalih celic ter samodejno izpolnjevanje celic. Nato se učenci razdelijo v pare, vsak par pa dobi gradivo v katerem je kratek opis desetih Evropskih držav. Vsak par ima drugačno gradivo, torej drugih 10 držav. Iz besedila mora vsak par izluščiti najpomembnejše podatke za vsako državo – glavno mesto, velikost in število prebivalcev ter te podatke vstaviti v preglednico, ki so jo pred tem ustvarili. Nato v nov stolpec morajo zapisati gostoto poselitve za posamezno državo, kar storijo tako, da vrednost stolpca določijo kot količnik števila prebivalcev in velikosti države – za prvo državo. Nato samodejno izpolnijo še ostale celice. Ko vsi končajo z delom, bi jim predstavil še OneDrive in razložil, kaj so njegove prednosti. Ustvaril bi deljeno mapo, kamor bi vsi pari nato naložili svoje projekte. Pokazal bi jim še, da lahko v deljeni mapi vsi dostopajo do datotek in jih lahko tudi spreminjajo.

Druga ura te medpredmetne povezave bi potekala med geografijo. Učenci bi skupaj z učiteljem pregledali vse izdelke parov in sproti v novem Excelovem dokumentu dopolnjevali tabelo -to bi delalučitelj, učenci bi spremljali na interaktivni tabli-, dokler ne bi bile vključene vse države. Nato bi razvrstili države v zaporedju od največje do najmanjše, od države z največ prebivalci do države z najmanj prebivalci in od države z največjo gostoto poselitve do države z najmanjšo gostoto poselitve. Na koncu pa bi rešili kviz v Kahootu.

Kviz

Orodja in aplikacije

Microsoft Excel, Microsoft OneDrive, Kahoot

Viri 

PN3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku © 2022 by Luka Frelih is licensed under CC BY-ND 4.0

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost