PN3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Učna ura povezuje Slovenščino in Urejanje besedil v 7. razredu osnovne šole. Zaradi izbirne narave predmeta UBE, se ta ura izvaja lahko izvaja le med poukom Urejanja besedil. V primeru, da bi se predmet UBE izvajal za celoten razred, bi ga lahko izvajali tudi kot del pouka slovenščine. Čeprav se ura izvaja pri UBE, lahko učenci svoje izdelke predstavljajo pri pouku slovenščine.

Učenci pri Slovenščini spoznajo sestavne dele opisa države. Pri UBE se razdelijo v pare in skupaj pripravijo predstavitev poljubne države. V paru se učenca dogovorita, katere sestavne dele opisa oz. predstavitve bo napisal kdo. Učenci pripravijo besedilno datoteko z opisom (Word) in predstavitev na osnovi besedilne datoteke (PowerPoint). Učenci sodelujejo preko Oblaka365 in delajo v Office365. Eden izmed učencev kreira datoteke, jih naloži v oblak in deli s parom. Za delo bodo potrebovali dostop do storitev Office365 in brskalnika za iskanje podatkov o izbranih državah. Ob koncu ure svoje izdelke delijo z učiteljem, ki preveri uspešnost njunega sodelovanja in upoštevanje navodil (oblika besedila v Wordu).

Oblika besedila:

 1. Odstavki:
 • pisava: Times New Roman
 • velikost pisave: 11pt
 • barva pisave: črna
 • poravnava besedila: obojestranska
 • razmik med vrsticami: 1,5
 • razmik pred: 0
 • razmik po: 0

2. Naslovi

 • pisava: Times New Roman
 • velikost: 16pt
 • barva pisave: črna
 • poravnava: sredinska
 • razmik pred: 0
 • razmik po: 8

3. Podnaslovi:

 • pisava: Times New Roman
 • velikost: 14pt
 • barva pisave: črna
 • poravnava: obojestranska ali leva
 • razmik pred: 6
 • razmik po: 0

V okviru učne ure se poslužujem učne metode razlage, učne metode dela z besedilom, učne metode pogovora in učne metode praktičnih del. Delo bo potekalo v frontalni obliki (razlaga navodil, predstavitev opisa države), skupinski obliki (priprava predstavitev) in individualno (brskanje podatkov).

Operativni cilji

Slovenščina – Učenci:

 • tvorijo besedilo določene vrste – opis države – govorno nastopajo oz. pišejo;
 • pred govornim nastopom oz. pred pisanjem se pogovarjajo o strategijah in načelih učinkovitega govornega nastopanja oz. pisanja ter jih pred sporočanjem in med njim tudi uresničujejo;
 • po govornem nastopu oz. po pisanju:
  • vrednotijo zanimivost, verodostojnost, razumljivost, zgradbeno ustreznost ter jezikovno ustreznost in pravilnost besedila, ustreznost nebesednih spremljevalcev govorjenja oz. pisanja ter utemeljijo svoje mnenje in predlagajo izboljšave;
  • povzamejo načela uspešnega govornega nastopanja oz. pisanja besedil;
  • poročajo o svoji strategiji govornega nastopanja oz. pisanja besedil in vrednotijo njeno učinkovitost; če je potrebno, povedo, kako bi jo spremenili;
  • vrednotijo svojo zmožnost govornega nastopanja oz. pisanja besedil ter na podlagi povratnih informacij načrtujejo, kako bi jo izboljšali;
  • vrednotijo učinek pridobljenega procesnega in vsebinskega znanja na svojo zmožnost govornega nastopanja oz. pisanja besedil.

Urejanje besedil – Učenci:

 • predstavijo informacijo z več podatki;
 • izberejo ustrezen računalniški program, ga zaženejo in v njem uporabijo ustrezen ukaz;
 • v urejevalniku zapišejo krajše besedilo in ga oblikujejo;
 • izdelke shranijo;
 • uporabljajo pregledovalnik za internet.

Viri

 1. Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf
 2. Poznanovič, M., Cestnik, M., Čuden, M., Gomivnik Thuma, V., Honzak, M., Križaj, M., Rosc-Leskovec, D., Žveglič, M., & Ahačič, K. (2018). Učni načrt, Program osnovna šola, Slovenščina (Posodobljena izd.). Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf
(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost