PN 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI

Za 3. projektno nalogo sem si izbrala medpredmetno povezavo med predmetoma UBE in zgodovina. Tema spada v 7. razred osnovne šole. Sta dve zaporedni uri skupaj, torej 90 minut. Prva učna ura se izvaja med predmetom UBE, druga pa med zgodovino. Učna ura se izvaja en ali dva tedna pred pisnim ocenjevanjem iz zgodovine. Učenci se bodo v prvem delu ure naučili uporabo Worda, v drugem delu pa bodo z novim znanjem v parih naredili zapiske iz zgodovine za prihajajoče pisno ocenjevanje iz zgodovine. Pri zapiskih si lahko pomagajo z učbenikom, delovnim zvezkom, njihovimi zvezki in internetom. V naši učni uri bo iz zgodovine aktualna snov Rimska država.

Operativni učni cilji

Zgodovina

Učenci:

 • opišejo nastanek mesta Rima;
 • analizirajo vzroke za nastanek rimskega imperija;
 • primerjajo značilnosti rimske republike in cesarstva;
 • pojasnijo glavne spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije;
 • opišejo glavne rimske kulturne spomenike na tleh današnje Slovenije;
 • pojasnijo glavna sporočila krščanstva in njegovo širjenje v sredozemskem in evropskem prostoru.

UBE

Učenci:

 • znajo izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu;
 • znajo z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati;
 • znajo shraniti izdelek v OneDrive in ga delijo.

Metode dela

 • učna metoda razlage,
 • učna metoda pogovora,
 • učna metoda dela z besedilom,
 • učna metoda pisnih del.

Oblike dela

 • frontalna (predstavitev Worda),
 • individualna (preverjanje znanja),
 • delo v parih (izdelava izdelka).

Opis aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev

Prvi del učne ure spada v predmet UBE. Učenci se najprej prijavijo v svoje Office365 račune s šolsko identiteto. Učitelj najprej opiše okolje Word in učence seznami z njim. Učitelj pokaže kako se dokument odpre, kako se datoteko shrani in preimenuje, kako besedilo oblikujemo-velikost pisave, barva pisave, poševen tisk,…, vstavljanje in delo s slikami in povezavami, noga in glava. Učenci poslušajo učitelja in hkrati delajo isto na svojih računalnikih v Word dokumentu, ki ga učitelj deli z njimi v OneDrive-u. Če imajo učenci vprašanje, vprašajo, učitelj pa odgovori. Ta del naj bi trajal okoli 30 minut. Ko učitelj konča s tem delom in učenci nimajo več vprašanj učitelj razdeli še infogram, ki bo učencem v pomoč pri urejanju nadaljnjih besedil.

Nato učitelj nadaljuje z drugim delu te blok ure. Učitelj poda nadaljnja navodila o poteku učne ure. Učence razdeli v pare (odvisno od razreda, lahko jih učitelj določi, lahko se sami razdelijo). Če je učencev liho število, je en učenec sam. Ko so učenci v parih, učitelj nadaljuje s podajanjem navodil. Učenci bodo do konca učne ure naredili zapiske na določeno temo kot Wordov dokument. Pri izdelovanju zapiskov si lahko pomagajo s svojimi zvezki, učbenikom in spletom. Vendar morajo biti pri uporabi spleta pozorni na resničnost podatkov. Učitelj pove, kako bo moralo biti besedilo oblikovano. To zapiše tudi na tablo, da učenci ne pozabijo (lahko ima tudi napisano že v Word dokumentu in projicira datoteko na tablo).

Navodila:

 • besedilo:
  • pisava: Calibri
  • velikost: 12pt
  • poravnava: obojestranska
  • barva: črna
 • naslov:
  • pisava: Calibri
  • velikost: 28pt
  • poravnava: obojestranska
  • barva: rdeča
 • glava dokumenta:
  • priimek in ime (obeh učencev)
 • noga dokumenta:
  • številka strani
  • poravnava: levo

Učitelj ima v vrečki ali pa na mizi razporejene listke, z besedilom obrnjenimi dol. En iz para izžreba en listek. Na listku so teme, na katere bodo morali učenci v parih napisati Wordov dokument. Ker je v tem primeru snov iz zgodovine rimska država, bo besedilo na listkih izgledalo nekako tako:

 1. rimska republika
 2. rimsko cesarstvo
 3. Kartagina
 4. Rim: mesto -> država
 5. krščanstvo (če je učencev veliko, lahko razdelimo krščanstvo na več obdobij, recimo obdobje pred Teodozijem I in obdobje po njem)

Tako bi se listki nadaljevali, da bi bila pokrita celotna snov, ki jo je učitelj predelal z učenci pri pouku in pride v poštev pri prihajajočem pisnem ocenjevanju.

Učitelj pove, da lahko začnejo z delom. Hkrati jih pa spodbudi, da naj vprašajo, če jih kaj zanima ali pa če imajo probleme. Učence spodbudi, da naj se potrudijo pri izdelovanju njihovih zapiskov, saj jim bodo v pomoč pri učenju za pisno oceno.

Medtem ko učenci v parih delajo, učitelj odgovarja na vprašanja in preverja, če učenci potrebujejo pomoč. Prav tako skrbi da sodelujeta oba učenca in, da so njihovi izdelki primerni (težavnostno, dolžina, itd.)

Približno 15 minut pred koncem učne ure učenci shranijo svoje izdelke in jih naložijo v deljeno mapo v OneDrive. Učitelj nato da navodila za reševanje “učnega lista”.

Medtem ko učenci rešujejo še zadnji del, če nimajo nobenih vprašanj ali problemov, kjer bi moral učitelj pomagati, učitelj še zadnjič pregleda vsebino izdelkov in deli mapo OneDrive, da lahko do nje dostopajo vsi učenci.

Orodja, aplikacije in viri, ki so potrebni za realizacijo

ORODJA

Office 365

VIRI UČNA URA – učenci

UBE (1. del učne ure)

V zgornji datoteki učenci sledijo učitelju pri razlagi.

Zgodovina (2. del učne ure)

 • učbenik, ki ga uporablja učitelj, npr.: Bregar Mazzini, S., Oblak, M., & Roudi, B. (2019). Zgodovina 7, Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole (I. Mitrevski & Ž. Gombač, Eds.; 1. natis). Mladinska knjiga.
 • njihovi zapiski,
 • splet.

VIRI – PN

Preverjanje znanja ob koncu ure

Navodila za preverjanje znanja: Učenci naj v spodnjem besedilu v Wordu oblikujejo besedilo po naslednjih kriterijih:

 • naslov:
  • pisava: Arial
  • velikost: 28pt
  • barva: poljubna (razen črna!)
 • besedilo:
  • pisava: Arial
  • velikost: 11pt
  • barva: črna
 • glava dokumenta:
  • priimek in ime
 • noga dokumenta:
  • številka strani
  • poravnava: desno
 • dodatno:
  • vse besede, katerih koren je pogan: napiši odeblejeno
  • povsod, kjer piše DZ, naj bo DZ napisan poševno
  • v drugi vrstici imaš zraven besedila povezavo (link). Povezaco vstavi v besedilo
  • v datoteko vstavi 2 sliki
(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost