Dnevni arhiv: 4 maja, 2023

Interaktivni videoposnetek

Za temo interaktivnega videoposnetka in 2. projektne naloge sem si izbrala dvojiški sistem zapisovanja podatkov. Tema je iz neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, ki se izvaja v 4., 5. in 6. razredu. Spada pod sklop...

MULTIMEDIJA IN ROID

Letak za ROM ROID ali računalnikar organizator informacijskih dejavnosti je učitelj, ki drugim učiteljem svetuje in pomagati pri uporabi IKT ter jih občasno obvešča o novostih in spremembah. ROID je strokovnjak za računalništvo, ki...

Aktivnost KV6: Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Pri izbirnem predmetu računalnštvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Učenci se naučijo: predstaviti informacijo z več podatki predstaviti informacijo z več...

Dostopnost