PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

MEDPREDMETNA POVEZAVA:  GEO – UBE

Za 3. projektno nalogo sem si izbrala medpredmetno povezavo Urejanje besedil – Geografija. Pripravljena aktivnost je primerna za 7. razred osnovne šole.

OPERATIVNI UČNI CILJI:

GEOGRAFIJA:

Učenec:

 • ob zemljevidu imenuje države Evrope in njihova glavna mesta,
 • opiše in opredeli države glede na velikost, število prebivalcev, geografsko enoto in prevladujoče podnebje.

UREJANJE BESEDIL:

Učenec:

 • izbere in zažene v grafičnem operacijskem sistemu ustrezen računalniški program za urejanje besedila,
 • v urejevalniku besedil napiše krajše besedilo ter ga z izbiro in uporabo ustreznih ukazov oblikuje.

UČNE METODE IN OBLIKE DELA

Metode:

 • Učna metoda razlage
 • Učna metoda dela z besedilom
 • Učna metoda demonstracije
 • Učna metoda praktičnih del
 • Učna metoda pisnih del

Oblike:

 • Frontalna učna oblika
 • Individualna učna oblika

OPIS AKTIVNOSTI IN NALOG ZA REALIZACIJO UČNIH CILJEV

Učenci so se pri prejšnjih urah geografije že učili o naravnogeografskih značilnostih Evrope (znajo na zemljevidu sveta določiti geografsko lego Evrope; znajo določiti mejo med Evropo, Azijo in Afriko; znajo ob zemljevidu opisati površje Evrope ter nanašteti največje reliefne oblike). Pri predmetu Urejanje besedil so učenci že spoznali okolje Office365. Aktivnost je primerna za dve šolski uri, torej 90 minut. 

1. ura:

V uvodnem delu prve učne ure učencem razložim, kaj je cilj aktivnosti in razložim navodila naloge. 

Najprej jim pokažem SharePoint in razložim princip delovanja okolja. V SharePoint-u v skupini UBE – GEO učenci najdejo pdf dokumet – nemo karto Evrope. Države so označene s številkami različnih barv. Vsakemu izmed učencev priredimo eno številko (lahko naključno, po abecednem vrstnem redu, sedežnem redu, …). Naloga vsakega učenca je, da o državi, ki mu je bila dodeljena, zapiše zahtevane lastnosti in tri zanimivosti o državi , ki jih najde na spletu. To stori tako, da napiše in uredi krajši sestavek v urejevalniku besedil MS Word. Za začetek odpre program za urejanje besedil MS Word in v njem ustvari nov dokument, ki ga poimenuje »števka_Država«.  V dokument nato zapiše naslednje lastnosti države:

IME DRŽAVE

geografska enota 

 • Glavno mesto: 
 • Površina:
 • Število prebivalcev: 
 • Gostota poselitve: 
 • Uradni jezik: 
 • Valuta: 
 • Sosednje države:
 • Največje mesto: 
 • Najdaljša reka:
 • Članstvo EU: 
 • Podnebni pas in tip podnebja:

Te lastnosti naj zapiše v takšni obliki, kot je orisano zgoraj (primer urejenega besedila). Ime države in geografska enota (Južna, Jugovzhodna, Srednja, Zahodna, Severna, Vzhodna Evropa) naj bosta zapisana krepko in s takšno barvo, kot je zapisana števka države na nemi karti Evrope. Namesto črnih pik naj si učenec izbere poljuben simbol, ki bo označeval posamezno vrstico. 

Pisava naj bo: za države, označene s številkami od 1 do 10 CALIBRI, od 11 do 20 Times New Roman, od 21 do 30 Arial, od 31 do 40 Comis Sans MS, od 40 naprej pa Tahoma. 

Velikost pisave: ime države 16, ostali podatki 12. 

Ime države in geografksa enotra naj bosta sredinsko poravnani, ostalo naj bo poravnano levo. 

Tri zanimivosti, ki jih bo učenec izbrskal o državi, naj napiše v nov odstavek. Ta odstavek naj bo zapisan v pisavi Helvetica, velikosti 14, barva naj bo temno modra. Trije najpomembnejši podatki naj bodo podčrtani z dvema polnima črtama. Razmik med vrsticami naj bo 1,5 , odstavek naj bo poravnan obojestransko. 

Tekom ure učitelj hodi med učenci in jim pomaga, če pomoč potrebujejo.

Primer urejenega besedila:

Ko učenci poiščejo ustrezne podatke o državah in jih uredijo po navodilih, dokument shranijo, kot je navedeno zgoraj. Učitelj računalništva pokaže učencem, kako naložijo dokument v SharePoint, da lahko do njihovega izdelka dostopajo tudi sošolci in učitelj. 

2. ura:

Učenci po vrstnem redu predstavijo svoj izdelek, tako da vsi učenci izvejo nekaj osnovnih podatkov o evropskih državah. Skupaj ponovimo, kaj so storili v Word-u, da so zamenjali pisavo / spremenili barvo pisave / spremenili poravnavo odstavka / … 

Učenci rešijo kviz. Pogovorimo se o morebitnih težavah, ki so se jim pojavile tekom aktivnosti in o pomembnih stvareh, ki so se jih naučili tekom aktivnosti. 

ORODJA in APLIKACIJE, KI SO POTREBNI ZA REALIZACIJO:

 • Office365 (Word, SharePoint)
 • H5P (preverjanje znanja ob koncu ure)
 • Nema karta Evrope:

Zemljevid Evrope je pripravljen s pomočjo slike, ki sem jo našla na spletnem mestu Pixabay in ima licenco Pixabay License.

PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU URE

VIRI:

PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU © 2022 by  MA is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost