3. PN: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO V OBLAKU

Umestitev

Izbrana tema pri slovenščini, opis države (vrsta besedila za tvorjenje), sodi v 7. razred in se lahko dobro povezuje z obveznim izbirnim predmetom urejanje besedil v 7. razredu.

Operativni cilji

SLO:

● pred pisanjem se pogovarjajo o strategijah in načelih učinkovitega pisanja in merilih za vrednotenje besedil ter jih pred sporočanjem in med njim tudi uresničujejo;
● po pisanju vrednotijo zanimivost, verodostojnost, razumljivost, zgradbeno ustreznost ter jezikovno
ustreznost in pravilnost besedila
● svoje znanje o zgradbi in jezikovnih značilnostih dane besedilne vrste uporabijo in nadgradijo tako, da tvorijo besedilo te vrste;
Učenci in učenke razvijajo pravopisno zmožnost:
● ob zapisanih besedah, povedih in besedilih utrjujejo oz. spoznavajo in nadgrajujejo:
– zapis imen prebivalcev krajev, držav, pokrajin, celin,
– zapis imen praznikov, jezikov, pripadnikov ras, zgodovinskih obdobij in dogodkov,
– naštevanje v stolpcih,
– navajanje virov na koncu besedila;
● pri oblikovanju besedil z računalnikom uporabljajo tudi urejevalnike, pregledovalnike in
črkovalnike besedil;
● svoja besedila členijo na odstavke, v njih upoštevajo pravopisna pravila

UBE:

 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati
 • uporabljati računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij
 • raziskovati možnosti posameznega medija s predstavitvijo izbrane informacije v obliki besedila

Metode in oblike dela

Metode:

 • učna metoda razlage
 • učna metoda pogovora
 • učna metoda pisnih del
 • učna metoda dela z besedilom

Oblike:

 • frontalna
 • individualna
 • skupinska

Opis aktivnosti

Najbolje bi bilo, da bi se izvedli dve uri zaporedno. Učna ura bi se začela s pogovorom, ko bi učenci umestili sliko (iz nekega dela Slovenije) in odgovorili na razna vprašanja. Prešli bi na napoved teme-opis države. Frontalno bi učitelj slovenščine utemeljil sestavine, ki jih upoštevamo, ko opisujemo države. Hkrati tudi opozori na razliko med opisom in predstavitvijo države (ta vsebuje še zgodovino države). Te bi bile objavljene tudi na spletni učilnici, da bi se učenci hitreje znašli. Ponovil (glede na to, da to ni prvo besedilo, ki ga tvorijo) bi tudi strategije in načela učinkovitega pisanja. Učenci bi se prijavili v svoje Office365 račune. Nato bi se razdelili v skupine in vsaka skupina bi ustvarila dokument v MS Word, v katerem bi opisovala svojo državo. Delili bi ga v skupno rabo in ga individualno dopolnjevali ter urejali preko Onedrive. V skupini si razdelijo delo (lega, sosednje države, velikost, uradni jeziki itd.). Z učenci bi ponovila (so že eno uro obravnavali) osnove urejanja besedil (font, poravnava, zgradba, naslovi, slika idr.). V drugi uri, ko bi vsi imeli sestavljena besedila, bi učencem predstavila, kako se naredi in uredi tabelo. Podatke iz svojih besedil bi izluščili in jih vpisovali v tabelo. Ob koncu ure bi preverili znanje, tako, da bi odgovorili na vprašanja in sproti pregledali doseženo znanje preko kviza v Quizizzu. Tam so poleg reševanja kviza na voljo tudi “flashcards”. Po učni uri bi kot učiteljica pregledala opise držav, v dokumente dodala direktne komentarje in vse dokumente delila v skupno rabo, da bi jih videli tudi drugi učenci.

Vsa ogrodja in aplikacije so navedene v besedilu.

Viri:

This work is licensed under CC BY-NC 4.0.

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost