Dnevni arhiv: 13 junija, 2022

PN2 : MULTIMEDIJA

Izbrala sem si temo Algoritmi. Ta tema se obravnava v osnovni šoli v drugi triadi pri izbirnem predmetu Računalništvo. Operativni učni cilji: razumejo pojem algoritem, znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov, znajo z...

AKTIVNOST KV2: DIGITALNI ODTIS IN DIGITALNA IDENTITETA

Digitalni odtis predstavlja zbirko vseh sledi, ki jih pustimo za seboj pri uporabi digitalnih storitev na elektronski napravi. Ločimo lahko med pasivnim in aktivnim digitalnim odtisom. Pasivni digitalni odtis nastane, ko se zbirajo podatki...

Dostopnost